Teatern vandaliserad 

Vandaler härjar på Landskrona Teater som inför 100 års jubileet skall få en rejäl ansiktslyftning. Byggmästar´n i Skåne har fått uppdraget att renovera byggnaden för 5 560 000 kronor. Totalt finns åtta miljoner anslagna för renoveringen. I tisdags upptäcktes att teatern återigen utsatts för vandalism. Livsfarliga fällor riggades upp inne i teatern med blytyngder som placerats ut några meter upp i luften som lätt hade kunnat stötas till och falla ner. Vandalerna hade även förstört ett piano, krossat lampor, kastat blytyngder omkring sig samt sprutat vatten på golvet, skriver Skånska Dagbladet. Förhoppningsvis kommer även lås och larm att ses över när teatern nu skall renoveras. Landskrona teater invigdes den 22 september 1901 av kung Oskar II och några veckor senare skedde invigning för allmänheten. Fullmäktige har beviljat ett anslag om 8 Mkr för upprustning och ombyggnad inför 100 års jubileet. Anbudsförfrågan har ställts till fem entreprenörer och tre anbud har kommit in. Renoveringen är uppdelad i tre etapper. Etapp ett omfattar arbeten i de offentliga delarna av teaterbyggnaden med bland annat säkerhetsåtgärder, förbättrad åtkomst med utökat antal toaletter och hiss samt ventilationsåtgärder och allmän uppfräschning. I etapp ett är åtgärder på balkong och loger av begränsad omfattning. Det förmånligaste anbudet har lämnats av Byggmästar´n i Skåne AB till en sammanlagd kostnad om 5.560.000 kronor. Förutom kostnader för entreprenaden tillkommer kostnader för inredning och utrustning samt egenkostnader, konsultkostnader, kreditivkostnader och oförutsett. Anslag finns i årets investeringsbudget med 8 Mkr. Meningen är att arbetet skall påbörjas omedelbart.

Till arkivet