Nya turer i Strandkonkurs

Pengar fortsätter att dyka upp i Strandpaviljongens bouppteckning och nu har advokat Göran Vejmarker anmält konkursförvaltaren Björn Christoffersson till tillsynsmyndigheten. – Inte en gång har konkursförvaltaren visat sig på Strand och hela handläggningen präglas av slarv, menar Göran Vejmarker som själv arbetat som konkursförvaltare i tio år. – Enligt mitt förmenande har hela bouppteckningen handlagts synnerligen oansvarigt. Vid gårdagens edgång framkom nya uppgifter, bl a hade bankmedel på 189 295 kronor och 48 öre från rekonstruktionen inte tidigare tagits upp. Vidare kompletterades bouppteckningen med kommunens hyresfordran på 680 315 kronor. – Att den inte fanns med beror på att kommunen inte skickat in några uppgifter, förklarade handläggare advokat Lars Tindberg. När det sedan kom till att gå ed på att uppgifterna i bouppteckningen var korrekta ville bolagets ägare Peter Fridolf reservera sig vad gällde lönerna utbetalda av den statliga lönegarantin. – Jag har inte fått ta del av uppgifterna som skickats in och kan därför inte gå ed på att de är riktiga, motiverade Peter Fridolf sitt ställningstagande. – Hade konkursförvaltaren låtit Peter Fridolf vara med under arbetet med bouppteckningen hade de här misstagen aldrig behövt ske, avslutade Göran Vejmarker som inledningsvis var delägare i bolaget som drev Strand, men som senare sålde sitt aktieinnehav till Peter Fridolf. Närmast skall en förvaltarberättelse upprättas och där kommer samtliga uppgifter om bolagets utveckling att finnas med. De sammanlagda skulderna uppgår till dryga tre miljoner kronor och det är oklart vem som kommer att bli betalningsansvarig. Och samtidigt gör sig nya arrendatorer beredda att ta över verksamheten på anrika Strand.

Till arkivet