Strandskuld glömdes bort

Kommunen riskerar att förlora hela 785 315 kronor plus ränta på Strands konkurs. Vid bouppteckningen tyckte emellertid konkursförvaltaren inte att det var lönt att ta upp alla skulderna till kommunen – De besked jag fick var att skulderna var oprioriterade och därför inte lönt att ta upp, berättar kommundirektör Leif Borg som nu bett konkursförvaltaren advokatfirman Acta att rätta till misstaget. – En ny bouppteckning kommer att göras med de riktiga siffrorna, påpekar Leif Borg som också förhandlar med konkursförvaltaren om nya arrendatorer. Av de två anbud som inkommit finns ett som kommunen kan acceptera och nu finslipas de sista detaljerna. – Jag räknar med att det kommer att ta ytterligare några veckor innan kontraktet är undertecknat och vi arbetar med utgång från det gamla avtalet som reglerar verksamheten på Strand, förklarar Leif Borg. Teoretiskt sett innebär det att Strand traditionsenligt kan slå upp portarna till Valborg, men det är upp till de nya arrendatorerna att avgöra nypremiären. Korrigeringen av bouppteckningen innebär att Strands minus blir på dryga tre miljoner kronor för perioden maj 1999 till november 2000. Skulderna till kommunen är på hela 785 315 kronor plus ränta, men i bouppteckningen finns endast de prioriterade fodringarna på 105 000 kronor för tre månaders hyra upptaget. Återstår alltså 680 315 kronor plus ränta som inte redovisats i bouppteckningen. Av skulderna till kommunen framgår att Strand haft ekonomiska problem allt sedan starten, under första året 1999 uppgick skulderna på fjärrvärme, va och renhållning till 67 632 kronor och under år 2000 ökade dessa skulder med 152 158 kronor till totalt 219 790 kronor. Vad gäller hyreskostnaderna betalades inte en enda hyra under 1999 och under 2000 betalades hyran för fyra månader, sen var det slut och den totala hyresskulden landade på 562 500 kronor. På onsdag blir det edgångssammanträde om en vecka och inom ett halvår väntas förvaltarberättelsen som skall redogöra för Strandpaviljongens uppgång och fall.

Till arkivet