Kampen om Citadellet liknar TV-såpa

Konflikten mellan Landskrona Kommun och arrendatorerna på Citadellet är på väg att urarta. Det hela påminner mest om en dålig TV-såpa och nu skall cirkusen fortsätta inför rätta. – Det hela är inget annat än en personlig vendetta som riktar sig mot Mats Wilhelmsson och kommunen gör sig skyldigt till myndighetsmissbruk när man fortsätter så här, kommenterar advokat Jac Nepréus som representerar Landskrona Slott AB i tvisten. – Det är mycket beklagligt och jag skall den här veckan göra vad jag kan för att försöka lösa upp knutarna och få en lösning på den här affären, suckar kommunalrådet Lars Wallstén och passar samtidigt på att ge Landskrona Slott AB beröm för sättet att driva verksamheten. – Men det måste finnas utrymme för fler aktörer på Citadellet och det är där som knuten ligger. För att få en liten inblick i vad som ligger bakom den senaste tidens händelser får vi vrida tillbaka klockan drygt tio år i tiden. Citadellet låg då öde och tomt med undantag för sommaröppet. Kommunen slöt då ett avtal med LIZA-företagen som redan drev Strandpaviljongen. En ny verksamhet byggdes upp kring medeltida måltider och flera stora företag började boka på Citadellet. Kommunen fick nu också en intäkt från verksamheten, idag handlar det om hyror på dryga 300 000 kronor. Svårigheterna började när kommunen satsade ett antal miljoner i \”Citadellprojektet\” vars uppgift var att undersöka möjligheterna för ökat besöksunderlag på Citadellet. Kommunens kontrakt med Landskrona Slott AB, som sträcker sig till den 31/12 2003, la hinder i vägen för ett fritt nyttjande av lokalerna från Citadellprojektets sida. Förhandlingar påbörjades, men strandade gång efter annan eftersom parterna inte kom överens. Stadsbyggnadskontoret hade så här långt varit kommunens förvaltare av Citadellet som annars drivs av Statens Fastighetsverk. Men får något år sedan övergick förvaltningen av Citadellet till Kulturförvaltningen. – Och sedan dess har konflikten bara trappats upp. Här handlar det om rent hämndbegär, något annat skäl kan jag inte se, betonar Jac Nepréus och tillägger att han överväger en polisanmälan mot tjänstemannen som på eget initiativ bytt ut nycklarna till fångtornet för att utestänga Landskrona Slott AB. – Det är egenmäktigt förfarande, här borde kommunen ha väntat tills den rättsliga tvisten var löst. Som hyra för Citadellet fastställdes en omsättningshyra på dryga 12 procent och den motiverades vid avtalets ingång med att det var svårt att få beläggning årets alla dagar och därför svårt att beräkna en fast hyra. I samband med den populära TV-serien Fångarna på fortet skapades en liknande festlighet på slottet, men för denna betalades ingen omsättningshyra. – Eftersom fången inte ingick i det ursprungliga avtalet så har det först förhandlingar om hyressättningen, men dessa av inte slutförda när kommunen kom med ett krav på 250 000 kronor för uteblivna hyror, förklarar Jac Nepéus. När förhandlingarna blev resultatlösa såg Landskrona Slotts AB ingen annan utväg än att stämma kommunen för att få klarhet i vilka lokaler man hyrde. Avtalet, som tidigare byggde på ett positivt samarbete mellan kommun och hyresgäst, blev nu ett slagträ i debatten och båda parter gjorde sina egna tolkningar. – Vi såg ingen annan utväg än att gå till domstol för att få frågan löst en gång för alla, understryker Jac Nepréus. Detta blev som att sätta en sticka till fnöske, kommunen svarade med att stämma Landskrona Slott AB på 60 000 kronor för uteblivna hyresintäkter och samtidigt bifoga en uppsägning av lokalerna med omedelbar verkan. Summan utgjorde mellanskillnaden på det belopp som bolaget deponerat hos Länsstyrelsen för tvisten om omsättningshyran vad gäller Fången på fortet. – Vidare krävde kommunen ersättning för ren vidarefakturering och det är knappast rimligt i det här fallet, betonar Jac Nepréus. Noterbart i sammanhanget är att nu konkursdrabbade Strandpaviljongen hade en hyresskuld till kommunen på dryga 550 000 kronor utan att få en uppsägningslapp på posten. – Bakom uppsägningen låg ett politiskt beslut och jag fullföljde bara vad kommunstyrelsen beslutat, menar kommundirektör Leif Borg som i övrigt inte vill diskutera sakfrågan. – Strand samarbetade vi med i en positiv anda och där trodde vi på projektet, säger Lars Wallstén som inte ser att det gjorts någon skillnad mellan arrendatorerna. – Nej, vi har diskuterat från olika utgångspunkter och förutsättningar i de här två fallen. Från Kulturförvaltningens sida har man ytterligare trappat upp konflikten genom att byta lås och endast lämna ut nyckel till vissa lokaler mot direkt förfrågan. – Här kommer vi att begära en nyckel eftersom Landskrona Slott haft tillgång till lokalerna i flera år för sina aktiviteter och att det därför kan anses finnas en överenskommelse, menar Jac Nepréus. För Mats Wilhelmsson och hans kolleger är det inträffade mycket ansträngande och han känner sig lite som David i kampen mot Goliat. – Kommunen kan ösa på utan minsta personliga ansvar, men för mig handlar det om min utkomst och arbete. Det känns oerhört tungt att bli behandlad så här efter alla år man jobbat för Slottet och kommunens bästa, menar Mats Wilhelmsson som i skuggan av tvisten också avsagt sig samtliga politiska uppdrag och medlemskapet i Moderata samlingspartiet. – Man orkar inte med hur mycket som helst helt ensam och i många andra fall vill moderaterna försvara den lilla människan, men här tycks man gå hand i hand med kommunledningen. I slutet av månaden skall parterna träffas vid förberedande förhandlingar och kan man inte där nå en uppgörelse blir det rättegång någon gång i höst och då kommer hela dramat att spelas upp inför öppen ridå. – Jag hoppas verkligen att det inte skall behöva gå så långt, jag skall redan den här veckan se vad vi kan göra för att försöka få ett slut på denna mycket olustiga affär, avslutar kommunalrådet Lars Wallstén.

Till arkivet