Annons

Nej till lösningsmedel

Miljönämnden begär i ett yttrande till länsstyrelsen att begära att Svenska Lim AB åläggs att upphöra med användningen av konserveringsmedlet katon i sin produktion senast den 1 januari 2003. Bakom beslutet står ledamöterna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Moderaterna och framstegspartiet ville gå mjukare fram och ansåg att \”bolaget bör sträva efter att ersätta detta ämne\”. Miljönämnden ansåg också att bolaget bör minska utsläppen av kemiskt syrekrävande ämnen (COD) från 50 milligram per liter till 20 milligram per liter. Moderaterna och framstegspartiet ville att bolaget först skulle redovisa vad COD består av innan värdet kan höjas. Miljönämnden var enig i att begära att bolaget skulle utreda möjligheterna att sluta sitt avloppssystem och därmed få en i stort sett avloppsfri anläggning.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser