Anklagas för jäv

Moderaterna anklagar fyra socialdemokrater för jäv i samband med kommunfullmäktiges beslut att stödja Folkets hus i Härslöv och Landskrona. – Rena tramset, moderaterna har satt i system att av rent okynne överklaga olika beslut som inte passar dem, konstaterar Niklas Karlsson som anklagas för jäv eftersom han är son till riksdagsman Anders Karlsson. – Jäv förutsätter att det finns personlig vinning med i bilden och det finns det inte här. Moderaterna gör sig bara löjliga med sina överklaganden. Moderaterna har skickat sitt överklagande till länsrätten i Malmö och här kräver oppositionsrådet Tutti Johansson Falk att upphäver besluten att lämna stöd åt Folkets hus. Besluten som överklagas gäller bl a borgen om fem miljoner på ombyggnadslån till Folkets hus andelsförening i Landskrona. Här vänder sig moderaterna mot att Lars Svensson som ordförande i Andelsföreningen deltog i beslutet. Moderaterna överklagar också att Härslövs Folkets hus beviljats ett 5-årigt driftbidrag om 42 000 kronor per år. Här menar man att Anders Karlsson som ordförande för anses jävig liksom Bengt Adolvsson i egenskap av kassör. Niklas Karlsson pekas också ut som jävig eftersom han är son till Anders Karlsson. I kommunallagens paragrafer om jäv står bl a att läsa att jävig är den som \”saken angår själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta eller skada för honom själv eller någon närstående\”. – Länsrätten har tidigare gett moderaterna bakläxa efter ett överklagande, senast gällde det ombyggnaden av Villa Fridhill. Jag har svårt att se vilken personlig vinning jag gör på det här beslutet, det ser förmodligen bara moderaterna i sin iver att komma åt Folkets husrörelsen, avslutar Niklas Karlsson och närmst skall länsrätten ta ställning till kravet på inhibering av besluten i kommunfullmäktige.

Till arkivet