Nutekbas på besök

Centerpartisten Per-Ola Eriksson bytte finansutskottet mot jobbet som generaldirektör för statliga Nutek och trots turbulensen i centertoppen har han inga planer på politisk come-back. – Nej, jag har lämnat mina politiska uppdrag och trivs med det nya arbetet. Jag har fått några förfrågningar om att kandidera till partiledarposten, men avböjt, förklarade han i samband med ett besök i Landskrona under gårdagen. Per-Ola Eriksson blev känd för en bred allmänhet när han ledde centerns förhandlingar med socialdemokraterna. Samarbetet resulterade i den ekonomiska saneringen av svensk ekonomi. – Utan att göra några politiska inlägg så ser vi idag att uppgörelsen fick Sverige på rätt väg och nu är det bra skjuts i svensk ekonomi. P-O Eriksson var inbjuden av Utvecklingsstiftelsen för att redogöra för Nuteks verksamhet efter omorganisationen. Nutek står idag för verket för näringslivsutveckling och under bolaget sorterar även ALMI som arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och växa. – Nutek och Almis roll är att underlätta för företag att växa, men vi skall också medverka till att starta nya företag som är en nödvändighet för att Sverige skall få en stark och växande ekonomi, konstaterade P-O Eriksson för det knappa hundratal företagare som mött upp till frukostträff i Bio Maxims lokaler. – Idag ser vi att en tredjedel av nystartade företag startas av kvinnor och det är en positiv utveckling som gärna uppmuntrar. Kvinnor och tillsammans med invandrare några av våra målgrupper för riktade åtgärder som skall underlätta företagsetableringarna. Nuteks verksamhet renodlas efter fyra riktlinjer, Rådgivning och information, Regional näringslivsutveckling, Företagsfinansiering och skapandet av nätverk och mötesplatser för företagare. – Som exempel kan jag nämna att vi kommer att skapa en internetportal med information och upplysning som företagare behöver. Och just IT-kunnandet är något som vi skall bättra på bland småföretagarna. Utvecklingsstiftelsens ordförande, Anders Karlsson förklarade att stiftelsen hade ett bra samarbete med ALMI. – Företagare som har frågor kring finansiering och utveckling kan alltså vända sig till stiftelsen för att få hjälp, vi kan sedan slussa er vidare, påpekade Anders Karlsson innan han tackade P-O Eriksson som avslutade besöket med en rundtur på varvsudden.

Till arkivet