Maxtaxa på dagis

Det blir maxtaxa på dagis och dessutom kommer barn till arbetslösa att ha kvar sin plats på dagis. – Beslutet är ett första steg mot en avgiftsfri barnomsorg, konstaterar BUN:s ordförande Niklas Karlsson. Beslutet att låta barn till arbetslösa ha kvar dagisplatsen gäller med omedelbar verkan och togs i politisk enighet. Mot maxtaxan reserverade sig den borgerliga minoriteten, men beslutet innebär att maxtaxa införs från den 1 januari 2002. – Vi har tillsatt en taxegrupp som skall se över konsekvenserna, men för kommunens vidkommande innebär det så vitt vi kan se inga ökade kostnader, poängterar Niklas Karlsson. Taxan för heltidsbarn om ett år blir max 1140 kronor eller 3 procent av inkomsten. Barn två kostar 760 kronor eller 2%, barn tre 380 kr eller 1 % och övriga barn får fri omsorg. För fritidshem blir taxan 760 kr eller 2 procent och för barn två 380 kr eller 1 % övriga barn fritt. – Det här är en rättvisereform som kommer att uppskattas när den blir genomförd, avslutar Niklas Karlsson.

Till arkivet