Ingen Karneval i sommar

Det blir ingen Karneval i år. Kommunledningen avvisar de tre anbud som kommit in som för dåliga och istället för 10-årsjubileum tar man nu, som det så populärt heter, time out. – Jag är djupt besviken över att det blir ett avbrott i en lång rad av framgångsrika publiksuccéer, säger fullmäktiges ordförande Gösta Nilsson i en kommentar. Samtidigt hoppas han att arrangemanget skall återkomma i någon form redan nästa år. – Turistrådet har fått i uppdrag att se över konceptet, så förhoppningsvis skall uppehållet bara behöva bli ettårigt. Emellertid finns det en hel del som talar för att det nu är slut med festligheterna för Landskronas vidkommande och det främsta argumentet är den politiska oenighet som råder. Medan man i Malmö genomför en festival i kommunal regi väljer partierna i Landskrona istället att nyttja Karnevalen som slagträ i den politiska debatten. När sedan det kommunala stödet sänktes från en halv miljon till 250 000 kronor försvann förutsättningarna för en lika omfattande Karneval som tidigare år. Och att intresset för att arrangera Karnevalen också svalnat betydligt märks på de tre ytterst blygsamma anbud som lämnats in.

Till arkivet