Cityidrott på gång ut i byarna

Vi noterar att Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation, LISA, erhållit 40 000 kronor i Leaderstöd* för att utföra en förstudie kring utökade möjligheter för fritidsaktiviteter för ungdomar i byarna runt Landskrona. – Vi ska nu utföra en förstudie för hur intresset är för att Cityidrott eller möjligtvis någon annan aktör kommer ut i byarna. Det kan naturligtvis […]

Landskrona i topp när det gäller ungas aktiviteter

Landskrona är näst bäst i landet på hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Det uppger Ungdomens Nykterhetsförbund som årligen rankar Sveriges kommuner utifrån en enkät med frågor som tar upp bland annat tillgång till nyktra mötesplatser, ungdomarnas  inflytande, samarbete med föreningsliv och vilka insatser kommunerna gör under alkoholtäta högtider. Landskrona får […]