Landskrona i topp när det gäller ungas aktiviteter

Våghalsigt och med massor av spring i benen inleddes årets sommarlovsmorgon på Lagunen nere vid Halvmånen. Foto: Jonny Karlsson.
Sommarlovsmorgon på Lagunen nere vid Halvmånen, är en av många mötesplatser för unga i Landskrona. Foto: Jonny Karlsson.

Landskrona är näst bäst i landet på hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut.
Det uppger Ungdomens Nykterhetsförbund som årligen rankar Sveriges kommuner utifrån en enkät med frågor som tar upp bland annat tillgång till nyktra mötesplatser, ungdomarnas  inflytande, samarbete med föreningsliv och vilka insatser kommunerna gör under alkoholtäta högtider.

Landskrona får 4,6 poäng, slagen av endast Borås som hamnar på 4.9 poäng på den femgradiga skalan, där 3 är godkänt.

Sedan 2012 har Ungdomens Nykterhetsförbund rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Resultatet för Landskronas del är glädjande, inte minst med tanke på att 87 kommuner inte ens når upp till att bli godkända.

Resultatet baseras på sju frågor som Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, har ställt om ungas inflytande i kommunen, deras tillgång till nyktra mötesplatser, variationen och marknadsföringen av dessa samt vilka insatser som sätts in under högtider med hög alkoholkonsumtion.

Med kommunrankningen vill UNF att fler unga inser att de har rätt att vara med och sätta dagordningen och att fler kommuner ska prioritera att utveckla ungas fritid. Landskrona stad svarar att så är fallet och man understryker  svaret genom att säga ”…de använder den möjligheten”. En bra fritid för unga ger en lägre alkoholkonsumtion och ökat deltagande i samhället. I Landskrona sker detta på olika sätt men en viktig aktör är Cityidrott.
– Det stämmer att vi på Cityidrott är en av aktörerna som undersökningen baseras på, tillsammans med andra aktörer som jobbar med barn och ungdomar i vår stad, säger Daniel Glantz-Persson på Cityidrott och ger UNF rätt i att relationen som finns med dagens unga i Landskrona är bra mycket bättre än vad han noterat på andra håll.

– Vi jobbar aktivt med att vara nära ungdomarna och både lyssna på vad som sägs och inte sägs, eftersom båda delarna säger lika mycket, poängterar Daniel Glantz-Persson.

– En bra fritid för unga har många positiva effekter. Det handlar om saker som personlig utveckling, nätverksbyggande inför framtiden och inte minst om vänskap och kärlek, säger Isabelle Benfalk, förbundsordförande i UNF. 

199 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen.

Landskrona bjuder på mängder av nyktra och kostnadsfria aktiviteter för unga, så som festivaler, större kulturarrangemang, sportevenemang, samtalsgrupper, studiecirklar, fritidsgårdar samt arrangerar utflykter och att kommunen ger en möjlighet att få pengar för egna projekt för unga. Foto: Daniel Glantz-Persson.

 

Till arkivet