Resursskolan byter namn

På fredagens möte i utbildningsförvaltningen tas beslut om ett namnbyte för Resursskolan. Anledningen är att skolan är samlokaliserad med Pilängsskolan. Utbildningsnämnden beslutade i höstas att ge rektorn på resursskolan i uppdrag att tillsammans med elever och personal ta fram förslag på nytt namn för verksamheten. De har nu föreslaget att skolan ska heta Titanskolan. Namnförslaget […]

Elever till Oslo för att tävla med lego

– Vi har fått lära oss jättemycket om energi och hur det funkar, berättar Lorent Fana, en av lagmedlemmarna som ska representera Pilängskolan. Eleverna fick utmaningen att under åtta veckors tid skapa något som visar var energi kommer ifrån och tänka på hur vi i framtiden kommer utvinna energi. De har fått lära sig om […]

Plastjakt med rekordslakt

Under höstens platsjakt samlade elever från Landskrona och Svalöv in sammanlagt 1140 kilo plast.  Det är 370 kilo mer än ifjol. Det nya rekordet motsvarar hela 40 000 små PET-flaskor. När Plastjakten nu anordnades för tredje året i rad gav sig 2 300 elever i 93 klasser från 17 skolor ut på jakt. Och under fyra […]

Skolpolitikerna om betyg i årskurs 4

Åsikterna kring betygsförsöket i årskurs 4 går isär. Landskrona Direkt ställde frågan till fyra politiker om hur dessa ser på att två skolor i Landskrona från och med i höst sätter betyg på sina elever i årskurs 4. – Pilängskolan jobbar målmedvetet med att lyfta elevernas resultat. Nu har rektor efter att ha lyssnat in […]

Lärarfack kräver tvisteförhandling

Lärarförbundet har idag begärt en lokal tvisteförhandling för brott mot lokalt kollektivavtal om samverkan, arbetsmiljö och hälsa med anledning av det fattade beslutet om omorganisation på Pilängskolan. När Landskrona Direkt på torsdagen begärde att få ut protokoll från Pilängskolans förhandlingar/samverkan med lärarnas fackliga företrädare fanns inget sådant, trots att detta är en av förutsättningar för […]

Skolverket om betygsförsöket på Pilängskolan

För få skolor ingår i försöksverksamheten om betyg i årskurs 4 vilket medför att det inte blir möjligt att mäta betygens effekt på elevernas kunskapsutveckling anser Skolverket. Ändå genomförs försöket, bland annat i Landskrona. Endast 17 skolor i landet har hoppat på försöket med betyg från årskurs 4. Samtliga skolor som ansökt har beviljats deltagande. […]

Landskrona sätter betyg från årskurs 4

Skolverket har beviljat utbildningsförvaltningen i Landskrona stad att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten startade hösten 2017 och pågår till och med vårterminen 2021. Under denna period ska deltagande skolor betygsätta kunskaperna hos elever i årskurs 4 och 5. Av de kommunala skolorna i Landskrona är det Pilängskolan som är med i […]

Anlagd brand på Pilängskolan

Ett snabbt och rådigt ingripande gjorde att skadorna på Pilängskolan blev begränsade. Vid midnatt larmades räddningstjänsten till Pilängskolan efter att automatlarmet löst ut. På plats visade sig att någon kastat in något brännbart genom brevinkastet. Väktare som larmats till inbrott på skolan var först framme och gjorde en insats med pulversläckare. När räddningstjänsten kom fram […]