Samarbetet gällande turismen i Skåne utökas

Foto: Niclas Lundblad
TURISM. Familjen Helsingborg*, i vilken Landskrona är medlem i, går in som delregion i samarbetet mellan Visit Skåne och de skånska kommunerna. Därmed har samarbetet ”Ett skånskt partnerskap” under senaste året gått från nio till 22 kommuner, av Skånes samtliga 33 kommuner.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet