Kommunen vill köpa mer mark på industriområdet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att köpa fastigheten Sodan 1.
MARKKÖP. Staden äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i och omkring spårområdet längst med Österleden i centrala Landskrona. De senaste åren har de bland annat förvärvat bangårdsområdet och gasverkstomten. Nu har kommunstyrelsen beslutat att man även vill köpa fastigheten Sodan 1 som ligger nära Landskrona hamn och Skeppsbron.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet