Jättegädda bland de döda fiskarna – Dog inte på grund av syrebrist

Provsvar visar att det inte är syrebrist som orsaka fiskdöden i Sankt Olovs sjö. Nu väntar NSVA och miljöförvaltningen på fler provsvar.
Nu har en del av provsvaren kommit NSVA till handa gällande fiskdöden i Sankt Olofs sjö. Och dessa provsvar visar att syrehalten i dammen är bra. Nu lutar det åt att det är tungmetaller som orsakat fiskdöden. Bland de döda fiskarna fanns bland annat en gammelgädda.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet