DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Två frågor till Landskrona Stad om Ventrafiken

Kristian Mandin är Venbo med bakgrund inom utbildningsvärlden och hotellsektorn och är idag verksam, som bland annat konstnär, skribent och föreläsare.
Landskrona befinner sig i en resa från problemtyngd, nedlagd industristad till expansiv bostadsort. Stadens utveckling är ett resultat av en gemensam kommunal ansträngning tillsammans goda förutsättningar, ett bra läge med Öresund på ena sidan och en europaväg och järnvägslinje på den andra.

Landskronas utveckling som bostadsort har bara börjat och jag tror Landskrona är den kommun i
Skåne som har störst utvecklingspotential.
Däremot tror jag inte att staden Landskrona någonsin kommer bli ett större turistmål. Turismen
inom kommungränserna står istället andra orter för, framför allt Ven.

Landskronabornas relation till Ven är komplicerad och Venbornas relation till Landskrona likaså.
Från Landskrona ses Ven inte sällan som en black om foten, en extra kostad med bortskämda
invånare som ständigt klagar trots att de bor så fint.

Venborna känner sig å sin sida ofta åsidosatta av kommunen och för en evig kamp för att den
samhällsservice som finns på fastlandet också ska finnas på ön.
Men inget av det är egentligen relevant eftersom saken är som den är, Landskrona är en kommun
som har en ö med bofasta invånare — det är den realitet som är att förhålla sig till.

Från och till Ven tar man sig med färja som körs av det kommunala bolaget Rederi AB Ventrafiken.
Ventrafikens verksamhet är lätt att förstå, transport mellan två hamnar, något företaget också
sköter bra. Däremot är själva förutsättningen för verksamheten desto mer komplicerad, jag kan inte
få grepp om vad Ventrafiken egentligen är.
Är det vägfärja? Är det kollektivtrafik? Är det båda?

Det finns ett gammalt regeringsbeslut som tillåter att avgifter tas ut på färjeleden trots att den
jämställs med allmän väg och då är en vägfärja. Och en vägfärja kan inte vara kollektivtrafik. Men
Skånetrafiken delfinansierar driften men den ryms ändå inte inom dess biljettsystem.
Företaget ägs av kommunen, trots att lagen inte tillåter att kommuner bedriver kollektivtrafik till
sjöss. Så min första fråga till staden är:
Anser Landskrona stad att Ventrafikens verksamhet är laglig? Och om ja, vilken lag eller praxis skapar i så fall förutsättningar för verksamheten att existera i nuvarande form?

Det är kommunfullmäktige som beslutar om Ventrafikens biljettpris och varje gång de höjs blir det
protester. Protesterna handlar nästan alltid om att det är dyrt för de bofasta alla att ta sig mellan
Ven och fastlandet. Och det stämmer, det är mycket mer kostsamt för Venbor än andra
kommuninvånare utan för centrum att ta sig från hemmet till kommunens centralort.
Men hur är det med de andra priserna, vad kostar det för en besökare utan rabattkort att åka till
Ven?
Jo, det är jättedyrt!
En enkelbiljett kostar 90 kronor. För att sätta detta i ett sammanhang kostar samma sträcka med
buss 31 kronor. Att åka färja och tåg från Helsingborgs central till museet Louisiana utanför
Helsingör kostar 95 kronor.
Ingen kan väl tycka att detta är rimligt?
Men framför allt är det dumt.
För om Ven ska vara ett turistmål, varför skinnar då Landskrona de som vill besöka Ven redan
innan de kommit fram?

Är inte själva meningen med besöksnäring att besökarna ska kunna – och vilja – komma till
besöksmålet?
Och utifrån det perspektivet är prissättningen helt absurd och också kontraproduktiv, priset
skrämmer bort besökare och detta gör förmodligen stadens kostnader för Ven större och
kommunens totala besöksnäring mindre.
Men det kommer ju ändå massor av turister till Ven redan nu, trots att biljettpriset är så högt,
kanske någon tänker.
Jovisst, under några veckor i juli och augusti är Ven ”fullt”. Det är folk överallt och detta säger en
hel del om öns attraktionskraft. Men Ven är attraktivt även under andra tider av året och jag är
säker på att ett mer hanterbart biljettpris, eller kanske till och med helt fria resor för passagerare,
hade dramatiskt förändrat förutsättningarna för att besöka, leva och verka på ön, något som också
skulle gagna hela Landskrona. Så min andra fråga är:
Hur anser kommunen att dagens biljettpriser gynnar Ven som besöksmål och bostadsort?

Kristian Mandin

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet