Ett steg närmare att spåren tas bort

Sommaren 019 köpte Landskrona stad marken med spår. Nu är det upp till riksdagen att avgöra om spåren ska rivas upp.
Landskrona stad har långt gångna planer på att bygga bostäder på Skeppsbrokajen och även integrera det som idag är ett spårområde från Skeppsbrokajen, förbi före detta stationen och upp mot den byggnad som idag inhyser Fabriken. Detta faktum närmar sig nu då Trafikverket har kontaktat Landskrona stad för att höra hur man ställer sig till att lägga ner den gamla järnvägen i området.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet