Borta med Västanvinden

Sakta...sakta lyfts skulpturen av från sin sockel.
På måndagen lyftes Västanvinden bort från sin sockel på Rådhustorget. Landskrona Direkt var på plats och följde arbetet.

I höstas uppenbarade sig ett slukhål under Västanvinden. Den smått uppseendeväckande nyhet förmedlas i oktober av Landskrona stad. Samtidigt konstaterades att den tekniska biten av fontänen samt fundamentet behövde åtgärdas.

Vattenledningen till fontänen är i dåligt skick och det finns också vissa läckor. Med reparationen kommer vi att rätta till bristerna. Samtidigt installerar vi även en vattenreningsanläggning för att höja vattenkvalitén i fontänen, sa Niclas Kristiansson, VA-ingenjör på Landskrona stad då.

Nu är det dags att utföra dessa reparationer. På måndagen lyftes själva skulpturen, Västanvinden, bort och fraktades till förvaring under tiden arbetet pågår.

Skulpturen transporterades bort för att skydda den under byggtiden. Inget skall göras med skulpturen, säger Niclas Kristiansson idag och hoppas och tror att hela renoveringen kommer vara klar vecka 17.

I höstas genomförde Länsstyrelsen en arkeologisk undersökning för att se om det fanns fornlämningar på Rådhustorget i anslutning till Västanvinden. Resultatet från undersökningen är nu presenterad och visar att det fanns mycket välbevarade kulturlager och andra arkeologiska lämningar i en syrefri miljö som bevarar organiskt material.  Ett schakt som grävdes under dagens stenbelagda torg innehöll mycket välbevarade kulturlager. Rasering efter tidigare rådhus påträffades liksom ett sandigt lager som troligen varit tidigare torgyta. Rest av en sannolik gångstig över torget hittades, liksom en ränna som kan vara en rest av en indelning av torget. Här daterar arkeologerna fynden till 1600–1700-tal.

I lagret under framkom en nivå som innehöll djurben och en mängd ris, kvistar och huggspån, där växtdelar och spån kan ha varit utlagda för att skapa en någorlunda torrhet i en annars förmodligen ganska blöt miljö. Ett lager som eventuellt haft ett hårdgörande syfte, innehållande en hel del småsten, framkom ovan steril nivå. Fyndmaterial i de nedre nivåerna påvisar en 1400–1500-talsdatering.

I ett scahakt som togs söder om fontänen fanns spår efter uppförandet av det nuvarande rådhuset, vilket skedde under 1880-talet. Vidare påträffades rester av sannolikt hårdgörande ytor, rasering efter tidigare rådhus samt troliga konstruktionslager. Ett magert fyndmaterial i schaktet ger en bild av en organiserad och städad torgmiljö i närheten av det rådhus som fanns här under medeltiden, uppger man från Länsstyrelsen sida.

Fakta Västanvinden
Skulpturen Västanvinden uppfördes på Rådhustorget 1929, och är ett konstverk i brons av Anders Olson (1880-1955). Modellen till skulpturen ställdes rent av ut vid världsutställningen i Paris 1929.

Anders Olson står bakom fler offentliga verk i Landskrona, bland annat den solbadande flickan utanför Strandpaviljongen. I andra skånska städer, finns exempelvis skulpturerna Anna-Lisa och Hälsokällan i Malmö samt den skulpturala utsmyckningen till Lunds domkyrkas restaurerade medeltidsur.

Västanvinden placeras på lastbilen för att köras till förvaring under tiden som reparationen av själva fontänen utförs och vattenreningsanläggning installeras.
På tisdagen påbörjades arbetet med brunnskaret, vilket förövrigt är ritat av dåvarande stadsarkitekt Frans Ekelund.
Till arkivet