Nu lanseras Kamratkortet

I syfte att bygga broar mellan verksamheterna träffades folk från föreningslivet och personal inom LSS på Puls Arena. Bland annat presenterades Kamratkortet som är för personer med LSS-insats och innebär att den enskilde får ta med en kamrat gratis som stöd på aktiviteter som till exempel gym eller karate.
Engagemanget gick inte att ta miste på. I konferensrummet på Puls Arena samlades på måndagen företrädare från föreningslivet och LSS, område stöd och service, för att ta del Riksidrottsförbundets och SISU:s utbildning ”Att skapa förutsättningar för människor med osynliga och synliga funktionedsättning” samtidigt presenterades Kamratkortet.

RF-SISU:s uppdrag är bland annat att stödja, utveckla och utbilda idrottsföreningar men också som i måndags, kommunala tjänstemän i Landskrona.

På plats fanns experterna inom neuropsykologiska funktionsnedsättningar och rörelsenedsättning inom idrott, Christina Törnkvist och Henrik Larsson som gladeligen delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Det pratades bland annat om hur idrottsledare, föräldrar och föreningar kan vägleda och tydliggöra arbetet med bemötande, ledarskap, motivation och tillgänglighet.

Landskrona stad var representerade med personal från omsorgsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen. Förvaltningar som har i uppdrag att arbeta för en meningsfull fritid för alla.
Det är en väldigt viktig utbildning som förenar våra förvaltningar, säger My Thermaenius, socialpedagog inom omsorgsförvaltningen.

Kamratkortet ska öppna fler dörrar
Omsorgsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen har mycket att lära av varandra för att skapa rätt förutsättningar för personer inom funktionshinderområdet i mötet med idrott och fritid.
– Vi har som ett led i detta skapat kamratkortet som vi gärna vill sprida information om. Genom kamratkortet kan en person med funktionsnedsättning ta med sig en kamrat fritt som stöd vid någon aktivitet, berättar My Thermaenius.

Tyvärr är personer med funktionsnedsättning väldigt underrepresenterade inom idrott och föreningslivet.
Vi tror att kamratkortet kan vara en del i att öka delaktigheten. Vi vill därför uppmana kultur- och fritidsföreningar att ansluta sig till kamratkortet så fler kan ta del av utbudet i Landskrona, poängterar My Thermaenius.

Kort om Kamratkortet
Kamratkortet gör det lättare för personer med funktionsnedsättningar att prova olika aktiviteter för att hitta meningsfulla fritidssysselsättningar och främja god livskvalité. Det kan också vara ett sätt att träffa nya vänner. Ibland är det lättare att ta steget om man får extra stöd av någon som följer med.

För föreningsverksamhet innebär det att den som har kamratkortet betalar entré eller avgift som vanligt, medan den som följer med går utan kostnad. Kamratkortet är personligt och man kan ta med en stödperson vid varje tillfälle. Det kan vara olika personer från gång till gång som följer med.

Henrik Larsson och Christina Törnkvist föreläste i Landskrona på måndagskvällen.

För mer information om Kamratkortet kontakta My Thermaenius via e-post: my.albihnthermaenius@landskrona.se

Till arkivet