Högt gräs skymmer sikten i korsningar

Läsarbild. Det är nätt och jämnt att man ser trafiken i korsningen av Söderleden/Kamgatan/Malmövägen.
Ett flertal läsare har hört av sig gällande skötseln av stadens parker och gräsytor. I en del fall anser läsarna att det är fara och färde då högt gräs skymmer sikten längst med gator och i korsningar.

– Det är ingen sikt alls på grund av högt gräs i korsningen Axeltoftavägen-Varvsvägen/ Söderleden. Trafikfarligt som tusan. Vi som kör MC hatar dold sikt. Något måste göras snarast, skriver en läsare.

– Önskar att ni skriver om den usla gräsklippningen i Landskrona och längs vägarna i kommunen. Det är trafikfarligt och ser väldigt tråkigt ut. Vår stad som varit så fin och välskött. Kan inte sommarjobbare klippa gräs om det är nu så att de inte har folk och tid med att sköta gräs?, skriver en annan.

En tredje ringer och menar att det finns flera gångstigar i bland annat Slottsparken som man inte kan cykla och gå på då stora grenar hänger ner över grusgången. Risken för ansiktsskador och förstörda glasögon är stor. Och detta är bara tre av flera läsare som vädrar sitt missnöje.

Tommy  Samuelsson, chef för stadens teknik- och fritidsförvaltning känner till att det har varit problem. Men han menar också att felen ska vara åtgärdade.
– Vi hade en utmaning i början när allt började växa. Vi har dock stärkt upp genom att rekrytera säsongsanställda. Dessutom har vi andra rutiner idag. Jag upplever det som att vi är i fas, säger förvaltningschefen.

Att det ska vara fint i parker och dylikt är bra nog. Säkerheten i trafiken är dock prioriterad enligt Tommy Samuelsson.
– Det är prio ett med säkerheten, såväl för trafikanter som våra anställda.

En läsare hävdar att han ”ringt Landskrona stad samt gjort felanmälan flera gånger men inget händer.”
– Så ska det inte vara. Jag får kolla upp det, säger Tommy Samuelsson.

Hur ser just du på situationen? Skicka gärna bilder och förklara problemen.

Läsarbild
Läsarbilder
Risken är stor att skada ansiktet eller få sina glasögon förstörda om man går eller cyklar genom Slottsparken. På bilden hänger en stor gren över grusgången och tvingar gående och cyklister ut på gräset.
Ett flertal evenemang äger rum i Slottsparken i augusti. Besökarna möts då av en damm som är mer eller mindre igenslammad med alger och bråte.
– Jag vet inte hur dammen ska skötas i framtiden, säger Tommy Samuelsson.
Till arkivet