Politisk oenighet om Skeppsbrokajen

Frågan som många ställer sig idag är vad som sker med den intensiva hamnverksamheten om parkeringsplatserna på Skeppsbrokajen bebyggs.
I måndags var det sista dagen att lämna in synpunkter på det förslag till detaljplan för Skeppsbrokajen som stadsbyggnadsnämnden tagit fram. Den styrande Treklövern vill se bostäder på den yta som idag utgörs av parkeringsplatser men frågan är hur oppositionen ser på saken. Vi har frågat Stefan Olsson (SD) och Jonas Esbjörnsson (S) hur de ser på utvecklingen av kajen och vad det i sin tur betyder för sjöfarten och hamnen.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.

Registrera

Allmänna villkor

Till arkivet