Blir det sport-och möbelaffärer vid Weibullsholm?

Cirka 27 800 kvadratmeter stor ärmarken som Landskrona stad beslutat att sälja. På platsen kommer ett nytt stort handelshus att byggas.
Det arbetas för fullt på marken norr om Stora Coop i riktning mot stationen. Ett handelsvaruhus som kommer att inrymma cirka tio butiker ska byggas norr om Stora Coops parkering. Mycket lutar år att Landskrona äntligen får en sportbutik och en möbelhandel.

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet spikades det att marken omedelbart norr om Stora Coops parkering säljs för 9 miljoner kronor till Weibullsholm Handelsområde AB. Dessa ska bygga en fastighet på cirka 8 000 kvadratmeter och i denna kommer det att inrymmas cirka tio butiker. Mycket lutar år att Landskrona äntligen får en sportbutik och en möbelhandel.

Anna Classon är stadens chef för tillväxt och kommunikation och hon lovar att i juni presentera några av de kedjor som ska hyra in sig i lokalerna.
– Vi har dock väldigt tydliga riktlinjer. Där ska exempelvis flytta in butiker inom område som saknas i kommunen idag, säger hon.

Landskrona Direkt ber henne nämna några exempel.
– Efter en stunds tystnad säger hon att det saknas sport- och möbelaffärer.

Anna Classon poängterar också att önskemålet är att de nya verksamheterna inte konkurrerar för mycket med handeln i centrum.
– Vi vill ju ha en levande stadskärna. Och detta är något som vi ställt krav på.

Weibullsholm Handelsområde AB förbinder sig att påbörja byggnation senast sju månader från tillträdesdagen den 1 oktober 2022 samt att färdigställa byggnationen senast 24 månader från det att de erhållit startbesked.

Så här är det tänkt att butikerna ska utformas. Oddsen för att en sport- och en möbelkedja kommer att etablera sig är inte höga.
Just nu arbetas det febrilt för att iordningställa marken så att man kan börja bygga senare i år.
Till arkivet