Glest i leden

Rikspolitik varvades med lokala frågor bland årets plakat i demonstrationståget.
Valår till trots, var det glest i leden i när Socialdemokraterna i Landskrona firade första maj på söndagen.

– Jag uppskattar att vi var cirka 130 som gick i demonstrationståget och att i runda svängar fanns 200 personer på plats i Slottsparken för att bland annat lyssna på vår partisekreterare Tobias Baudin, säger Jonas Esbjörnsson, Landskrona Arbetarekommuns ordförande.

Trots att det var ganska tunnsått med demonstranter så var det desto fler hemmasnickrade plakat som manade till allt från ”Bygg fritidsgårdar”, ”För allas rätt till arbetsskor”, ”Stoppa privatiseringen i välfärden”, ”Tänderna in i sjukvården” till den lokalaste av de alla” LAB åter innan fler gråter”

Tobias Baudin valde att tala om brottsförebyggande åtgärder, att återta kontrollen av välfärden samt hur klimatkrisen ska bemästras.

På plats i Slottsparken och längs demonstrationstågets väg var  filmaren Sven Pettersson som här nedan bjuder på lite ”mingelbilder” från dagen.

Till arkivet