Bostadsbrist ett problem när våldsutsatta behöver tak över huvudet

I juni 2021 fick alla länsstyrelserna regeringens uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Bostadsbristen identifieras som det överhängande problemet i Skånes kartläggning.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium. Registrera ett kostnadsfritt användarkonto eller logga in på ett befintligt användarkonto nedan.

Registrera

Allmänna villkor

Till arkivet