Ny överenskommelse gällande trygghet

Landskrona stad och polisen har haft ett uttalat samarbete för att öka tryggheten i staden i många år. Nu har parterna en ny överenskommelse där man preciserat fokusområdena.

Överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2022-2023 är framför allt inom fyra övergripande fokusområden – Trygga kvarter, barn och unga i riskzon, narkotika och kriminella, nätverk, företag och individer

Fokusområdena har brutits ner i sammanlagt sju underområden som innehåller förslag på inriktning och åtgärder inom respektive område.

Till arkivet