Vackraste cykelvägen på gång

Ålabodsvägen kommer att få en gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Foto. Trafikverket.
Ålabodsvägen kommer att få en gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Foto. Trafikverket.

Igår skrev vi om Örenäs Slotts storslagna planer. Idag kan vi berätta att det redan till nyår ska gå att cykla säkert till destinationen. På onsdag är förskolebarn från Glumslövs förskola beredda med sina spadar för att ta första spadtaget på en ny gång- och cykelväg på väg 1357 mellan Glumslöv och Ålabodarna.

På onsdag tas första spadtaget till den cirka 2 kilometer långa nya gång- och cykelvägen i anslutning till väg 1357, Glumslöv–Ålabodarna.

Den nya vägen ökar säkerheten för att oskyddade trafikanter som rör sig längs sträckan. Gång- och cykelvägen kommer att koppla samman Ålabodarna med Glumslöv och förhoppningsvis väljer fler att ta cykeln i stället för annat transportmedel.

Trafikverket meddelar att Ålabodsvägen är öppen under hela byggtiden, men att framkomligheten periodvis kommer att vara begränsad. Man ber trafikanter att vara uppmärksam och köra sakta förbi arbetsområdet. Arbetet med  gång- och cykelvägen beräknas vara färdigt i december.12

Onsdagens spadtag
Vid parkeringen ovanför Ålabodarna intill Örenäsgånggriften, där entreprenaden anlagt sin byggbas kommer en mindre ceremoni att hållas på onsdag klockan 9. Torkild Strandbergs (L), kommunstyrelsens ordförande, kommer att hålla tal. En representant från entreprenören  kommer berätta lite om arbetet och viktigast av allt, förskolebarnen från Glumslövs förskola tar första spadtaget.

Till arkivet