Annons

Debatt: Uppdrag till förvaltningschefen

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer ger i uppdrag åt förvaltningschef Håkan Strömberg att täppa till den lucka som finns i systemet när pensionen inte räcker till hyran och omkostnader på stadens äldreboenden. 

Hyran för en plats på något av Landskronas äldreboenden är genomsnittligt betydligt lägre än rikssnittet. Samtidigt är förbehållsbeloppet, alltså det belopp en person ska ha kvar efter att hyran är betald, högre i Landskrona än i många andra kommuner.

Trots detta kan det i enstaka fall bli så att pensionen inte räcker till och anhöriga får rycka in ekonomiskt. Det gäller framför allt när personen har egendom, t.ex. eget hus eller bostadsrätt, som ännu inte är avyttrad.
Det är givetvis inte acceptabelt. Ingen boende på ett av Landskronas nio äldreboenden ska behöva vara beroende av anhöriga för att få en, som det heter, skälig levnadsnivå.

Jag har därför gett vår förvaltningschef Håkan Strömberg i uppdrag att redan till nästa nämnd ta fram ett förslag hur vi ska kunna undvika ett sådant scenario som Landskrona Direkt beskrev för några dagar sedan.

Jag vill avslutningsvis vara mycket tydlig: Det är min och treklöverns bestämda uppfattning att ingen Landskronabo ska nekas eller behöva be anhöriga om ekonomiskt stöd för att få en god vård och omsorg.

Jan Allan Beer (L)
Ordförande omsorgsnämnden

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild vara samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser