Pensionen räcker inte till äldreboendet

De boende på Solbackens äldreboende samt stadens övriga boenden får inte ta emot besök mellan den 3 och den 12 december.
Solbackens äldreboende hamnar i ett mellanklassläge när det gäller hyrorna jämfört med stadens övriga äldreboenden.  Här kostar en lägenhet ca 4400-5000 kronor i månaden.

Enligt Hyresgästföreningens tidning, Hem & Hyra, kostar det i genomsnitt 35 procent mer att bo på något av Landskronas äldreboenden jämfört med att bo hemma. Trots att det i en jämförelse med resten av landet är låga siffror så slår det hårt mot de äldre. Landskrona Direkt har träffat en anhörig som varje månad får betala för sin släkting. Pensionen räcker helt enkelt inte till. 

– När hyran och andra omkostnader för boendet på ett av stadens dyraste äldreboende är betald så saknas det drygt 2 000 kronor – pengar som jag nu går in med, säger den anhörige.

Det handlar om ett äldre par som bott i en villa i decennier, där mannen på ålderns höst tagit hand om sin maka som blivit dement. När mannen sedan nyligen gick bort så var kvinnan tvungen att ta in på ett äldreboende.
– Boendet i sig var vi glada för, men det visade sig att ganska snart att hennes magra pension inte räckte till allt som behövs.

Det är inte ovanligt att dubbla boendekostnader uppstår i samband med en flytt till ett särskilt boende. Har man, som i det aktuella fallet, en villa så ska denna lämnas till försäljning inom en månad för att en hyresreducering ska komma i fråga under de tre första månaderna på det särskilda boendet. Om detta ska kommunen informera i samband med flytten.
–  Så har inte skett, säger den anhörige som varit med på alla träffar.
– Här hamnar vi dessutom i kläm då bouppteckningen inte var klar.

Den anhörige gör klart för handläggarna hur situationen ser ut och får senare ett nyhetsbrev från staden där man bland annat kan utläsa hur man kan ansöka om fonder och stipendier.
– Jag blir mållös. Lägg därtill att man i Landskrona stads broschyr även kan läsa att man kan söka äldreförsörjningsstöd hos Försäkringskassan. Vilket är direkt fel då detta ska ske hos Pensionsmyndigheten, säger den anhörige som är bättre påläst än många i samma situation.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för den som har låg eller ingen pension och innebär att man ska kunna betala för sin försörjning och sitt boende så att man får en skälig levnadsnivå. I samband med en sådan ansökan prövas alltid samtidigt om man också har rätt till bostadstillägg.
– Om detta fick vi alltså ingen upplysning och när man sen får ett exemplar av ”Avgifter inom Landskrona stads äldreomsorg” så är den dåligt korrläst, suckar den anhörige.

På omvägar får den anhörige vetskap om att det kan skilja åtskilliga tusenlappar i hyra mellan de olika boendena.
– Jag undrar varför vi inte fick någon upplysning om det olika hyresnivåerna? När jag tog upp det med chefen för myndighetsenheten så visste inte ens hon att det rådde olika hyror, hävdar den anhörige.

Inte mitt bord
– Det jag upplyser anhöriga och brukare om i denna typ av frågor är att kontakta avgiftshandläggaren eller om det rör mer specifika frågor om själva boendet att de vänder sig till chefen för ”Boende och Hälsa”.   Detta ligger alltså inte på mig som chef för Myndighetsenheten att ha koll på hyressättningen, säger Mathilda Olsson.
– Vi fattar beslut om stöd utifrån de behov som finns.

I Landskrona finns idag nio äldreboende att ”välja mellan”, sex i kommunal regi och tre privata.
– Om du inte accepterar det där ett rum blir ledigt först så hamnar du sist i kön, säger den anhörige.

Något som Mathilda Olsson ber att få kolla upp och återkomma med svar kring.
– Det är inte så att man då får en ofördelaktig plats. Vi försöker i möjligaste mån matcha de önskemål som kommer in, svarar hon när hon ringer åter.

Från 3400 till 7000 i månadshyra
Hyran för de 312 personer som bor i Landskrona stads äldreboende varierar från cirka 3400 till knappt 7000 kronor i månaden. Därtill tillkommer en omvårdnadsavgift på max 2125 kronor i månaden, plus mat 3050 kronor och förbrukningsmateriel 100 kronor månaden

Plus fem procent på den allmänna höjningen
Hyresförändringen på äldreboendena har de senaste åren i stort sett följt de höjningar som Landskronahem gjort. Dock beslutade den styrande treklövern i maj 2020 att utöver allmännyttans höjning lägga till ytterligare 5 procent per år under de kommande tre åren. Något som motiverades med demografiska utmaningar samt att Landskrona i jämförelse med andra kommuners äldreomsorg har en lägre hyresnivå.
Detta beslutades i samma veva som Treklövern höjde avgifterna för bland annat vård, hjälpmedel och måltider samt att det infördes en månadskostnad på 250 kronor för trygghetslarm.

Landskrona Direkt har sökt förvaltningschef Håkan Strömberg för en kommentar kring det faktum att en anhörig varje månad måste bistå med drygt 2000 kronor för att det ska gå runt för kvinnan på ett av stadens dyraste äldreboende.

 

 

Till arkivet