DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Anhöriga skall aldrig behöva betala för de äldres vård

Jonas Esbjörnsson är ordförande i Eva Örtegren 2:e vice ordf
Jonas Esbjörnsson är ordförande för Socialdemokraterna i Landskrona och Eva Örtegren är 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Båda har regerat på artikeln Pensionen räcker inte till äldreboendet. 

För oss Socialdemokrater är det självklart att Staden skall garanterar att alla som är i behov av äldreomsorg, skall ha förbehållsbeloppet (det belopp som skall täcka maten, serviceavgiften, hemförsäkring, medicin, hygienartiklar förbrukningsartiklar, hårvård, fotvård, fönsterputsning, glasögon, kläder, skor och mycket mera). Ett minimibelopp som ska garanter att den som är i behov har ett lägsta belopp för en god och normal levnadsstandard.
Anhöriga skall inte behöva försörja sina äldre. Det har det varit så en gång i Sverige och dit vill vi inte igen. Plånbok ska inte styra vilken omsorg mor eller far ska få, utan alla, inte bara några ska få vård efter behov.

I Landskrona har den borgerliga majoriteten med Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centern valt att höja hyror och avgifter på våra äldreboende samtidigt har äldreomsorgen tvingas till besparingar.
För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att vi ska finansiera äldreomsorgen genom skatter och inte genom avgifter.

Den Socialdemokratiska regeringen tillskjuter pengar till kommunerna för att klara välfärden.  Då väljer den borgerliga kommunledningen att göra besparingar och höja avgifterna för våra äldre. Det kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera.

Eva Örtegren (S)   Jonas Esbjörnsson (S)

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet