Eldningsförbud råder

Sedan ett par dagar tillbaka råder det eldningsförbud i Landskrona.

Just nu gäller eldningsförbud i Landskrona på grund av att brandrisken är hög. Det innebär bland annat att det i hela Landskrona stad gäller eldningsförbud av avfall, även trädgårdsavfall. Just nu är brandriskvärdet en 4 (stor) vilket innebär att det råder utökat eldningsförbud i skog, mark och områden där brand lätt kan spridas.

Du får grilla hemma på tomten
Du får använda kommunens fasta grillplatser som finns på allmänna platser och använda kol eller briketter. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.  Du får använda grill på den egna tomten som inte kan ge värmeledning till marken, till exempel grillar på ben eller stativ. Gasolgrill, elgrill och gasolvärmare går också bra att använda.

Du får däremot inte använda engångsgrillar vid rådande eldningsförbud eftersom de står direkt på marken.

Du får inte heller använda vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar.

Hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst kan du ta del av aktuell information: http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

 

Till arkivet