Lyckad och godkänd lovskola

Skolorna i Landskrona Stad har just slutfört ordinarie lovskola samt frivillig ”sommarundervisning” med fina resultat och godkänd granskning av Skolinspektionen.

Efter ett mycket speciellt läsår satsade Landskrona Stad extra på att erbjuda sina elever en möjlighet att delta i såväl ordinarie lovskola som frivillig lovskola eller ”sommarundervisning”. Delar av elevgruppen har kunnat erhålla ersättning på samma sätt som vid feriepraktik för att inte missgynna de som annars hade sökt detsamma.
– Oerhört många goda insatser har gjorts under årets lovskola/betalda sommarundervisning. Många elever har presterat mycket bra och nått sina mål, vi är så stolta över dem alla, säger Linda Klang rektor Öresundsgymnasiet.

Till arkivet