Ytterligare en chef hemma med full lön

En arbetsgrupp bestående av arkitekter, personalrepresentanter, skyddsingenjörer och förtroendemän svarade för inköpen av inventarier till de allmänna utrymmena. Än idag lever vissa av dessa möbelgrupper kvar.
Ännu en tom stol på stadshuset

Landskrona stadshus genomgår en stor ombyggnation och inne i huset pågår samtidigt en stor omorganisation där bland annat befattningar inom ledande funktioner omstruktureras. Omorganisationen skördar sina offer. Vi har tidigare berättat om att museichefen fått avsluta sin tjänst, detsamma gäller en rad andra personer i ledande befattningar.  I månadsskiftet var det dags igen.

För en månad sedan skrev vi om att den tidigare tekniske chefen i Landskrona har fått sluta och får gå hemma med full lön under ett halvår. Han är dock inte ensam. Den som ansvarat för stadens parker har nu också sagts upp. Hon slutade sitt jobb den 1 mars och kommer precis som den tekniske chefen att få sex månadslöner samt 176 000 kronor i avgångsvederlag plus förmåner fram till den 31 augusti, utan att gå till jobb. Enligt överenskommelsen med den förre parkchefen kommer ersättningen att sluta på 444 000. Hon behåller också sin semesterersättning samt ett friskvårdsbidrag under uppsägningstiden.

Arbetsbrist, javisst!
Likheterna mellan de båda cheferna slutar dock inte här. Trots att den tekniske chefen slutade på grund av arbetsbrist så har man redan anställt en ersättare. Och samma sak händer nu gällande parkchefen. Igår var nämligen sista dagen att söka jobbet som ”enhetschef park” på Landskrona stad, detta trots att parkchefen fick sluta på grund av ”övertalighet och arbetsbrist”.

Förvaltningschef Christian Dahl menar att den nya och gamla parkchefstjänsten inte går att jämföra med varandra.
– Den kan inte likställas med tidigare planeringsroller eller gamla chefsroller med mera, säger han.

Landskrona Direkt kommer att följa upp artikeln.

Läs mer: 
100 000 i månaden utan att arbeta

Till arkivet