Gymnasieelever förbereder inför stor miljökonferens

Karin Warlin, två från vänster i översta raden deltog tillsammans med en trio elever från Öresundsgymnasiet i en digital konferens inför sommarens stora internationella miljökonferens.
Karin Warlin, två från vänster i översta raden deltog tillsammans med en trio elever från Öresundsgymnasiet i en digital konferens inför sommarens stora internationella miljökonferens CEI2021.

– I helgen var några elever och jag med om något häftigt, säger NO-läraren Karin Warlin på Öresundsgymnasiet och berättar om en digital förkonferens införs sommarens stora internationella miljökonferens CEI2021.

I lördags deltog Karin Warlin tillsammans med eleverna Anel Spahic, Lefee Al-Khdedah, båda från klass NA19  och Lina Ahmad NA18 från Öresundsgymnasiet i ett  Zoom-möte inför den internationella miljökonferensen CEI2021 som i år kommer att ske digitalt den 5-9 juli.

– Totalt var vi 170  personer från över 15  länder som deltog i  den 2 timmar långa videokonferensen,  där värdlandet Irland presenterade stora delar av programmet inför CEI2021, berättar Karin Warlin.

– Vi fick höra flera unga klimataktivister som inspirerade alla deltagare att planera egna lokala projekt för en hållbar framtid och Irlands före detta premiärminister, Mary Robinson, invigningstalade.

Ett av de klimatsmarta projekt som åhörarna fick ta del av  var från Tanzania där man kopplat datorer direkt till solceller på de ställen där  elektricitet saknades.
– Här fanns många tips på hur man på lika sätt kan engagera sig i miljöfrågor. Så snart våra elever valt och påbörjat sitt projekt  kommer vi med en ny rapport, utlovar Karin Warlin.

Vildana Basic, överst till vänster, från Landskrona kommer att ha en viktig roll under sommarkonferensen då hon kommer att leda en hel del läraraktiviteter.
Projekt i Tanzania med solceller kopplade till datorer.

Till arkivet