Den brittiska virusstammen är här

En animering föreställande ett par klappande händer gjorda i jeanstyg projicerades nyligen på den stora fasaden vid City Gross parkering. Detsamma har de senaste veckorna skett på byggnader runt om i världen. Allt för att säga tack till nyckelpersoner i coronavirus-pandemin.
En animering föreställande ett par klappande händer gjorda i jeanstyg av den brittiske konstnären Ian Berry projicerades i fjol våras på den stora fasaden vid City Gross parkering. Detsamma skedde på byggnader runt om i världen. Allt för att säga tack till nyckelpersoner i coronavirus-pandemin. 

Den brittiska muterade virusstammen finns i Skåne och har blivit allt vanligare sedan slutet av januari. Samtidigt är samhällsspridningen fortsatt hög. Det är viktigt att alla fortsätter att följa de regler och rekommendationer som gäller, uppmanar man från Region Skåne åter igen.

Positiva prover från personer i Skåne, som gjort självtest för covid-19 via 1177.se, har under vecka 4 till 7 undersökts med en så kallad mutations-PCR, där man söker efter specifika mutationer.

Virusstammar med de två mutationer, som är typiska för den brittiska muterade stammen, visar på en ökning från 12 procent, under vecka 4 och 5, till 25 procent under vecka 7. Under vecka 8 var motsvarande siffra 33 procent.

– Siffrorna bekräftar att den brittiska stammen finns i Skåne och att den blivit allt vanligare liksom i övriga landet och utomlands. Det gör det ännu viktigare att vi alla följer de regler och rekommendationer som gäller för att stoppa smittspridningen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

I Region Skåne finns hittills inget bekräftat fall av den sydafrikanska eller brasilianska stammen men analys av sekvenseringsresultat pågår.

Ökningen av den brittiska muterade stammen bland positiva självtester stämmer väl överens med de första resultaten på de positiva prover som hittills sekvenserats i Region Skånes eget laboratorium.

För vecka 4 och 5 utgjorde den brittiska muterade stammen 12 procent. Inte heller i dessa analyser upptäcktes något fall av den sydafrikanska eller brasilianska muterade stammen.

Fortsatt stor samhällsspridning
Utvecklingen med minskad smittspridning i Skåne har stannat av. Alla måste därför fortsätta att hålla i och följa de regler och restriktioner som gäller, även om smittspridningen minskar bland de äldsta.
– Det är positivt att antalet smittade minskar bland de allra mest sköra. Vi befinner oss i en form av platå när det gäller smittspridningen. Avgörande för hur det kommer se ut framöver är hur vi alla agerar, säger Eva Melander.

Smittoläget i Skåne just nu

 • Provtagningen under vecka 8 minskade med 13 procent jämfört med föregående vecka. Antalet testade under vecka 8 var 30 700 jämfört med 35 200 under vecka 7. Provtagningen minskar framförallt hos barn och ungdomar (0-19 år)
 • Andelen positiva prover ligger är i stort sett oförändrat. I självprovtagningen finns en mycket liten minskning. Antalet positiva prov ligger där på 8 procent. Bland proverna som analyseras av klinisk mikrobiologi i Region Skånes är motsvarande siffra 11 procent.
 • Antalet positiva fall minskade något under vecka 8 jämfört med föregående vecka.
 • Rullande sjuveckorsmedelvärde ligger sedan fyra veckor tillbaka på en platå.
 • Antalet positiva prover har minskat i åldersgrupperna 0-19 år, 40-59 år samt i grupperna över 70 år. I åldersgrupperna 20-49 år och 60-69 år är antalet positiva prover oförändrat.
 • Antalet fall på särskilda boenden är lågt. Det förekommer idag endast enstaka boenden i Skåne med smittspridning.
 • Antalet positiva fall minskar i hela Skåne med undantag för den sydöstra delen.
 • På de skånska sjukhusen minskar inte längre antalet inlagda patienter nämnvärt. Antal ligger på en platå sedan tre veckor tillbaka.
 • På intensivvården är läget fortsatt ansträngt. Antalet covid-19 patienter ligger stadigt kring 30 och någon minskning har inte skett.

Aktuella siffror

 • Totalt antal vaccinerade med en första dos: 68 267
 • Totalt antal färdigvaccinerade: 37 068
 • Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 438
 • Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 111 908
 • Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 28
 • Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 141
 • Totalt antal avlidna med covid-19: 1 581

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Till arkivet