Annons

Skolchef om låga betyg på VV: Det kom som en chock

Det är tuffa tider för Västervångskolan för tillfället.

Betygen på Västervångskolan rasar. Beräknat på betygen som delades ut efter höstterminen så är gymnasiebehörigheten rekordlåg. Endast 55,8 procent av niondeklassarna når gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra ett år tidigare var 63,4 procent. På utbildningsförvaltningen är man tagen på sängen och har tillsatt såväl ekonomiska som personella resurser för att vända trenden.

Annons
 

Siffrorna har egentligen dalat under en lång period. Av de nior som slutade på Västervång i juni 2011 så hade drygt 95 procent gymnasiebehörighet. Därefter har siffrorna rasat fram till förra året. Då steg dom från 76,7 till 79,6. Men allt pekar på att den ökningen var tillfällig. Under vårterminen måste nästan 25 procent av alla elever på skolan förbättra sig så mycket att siffrorna når förra årets.
– Det var en mycket obehaglig överraskning, säger utbildningsförvaltningens chef Fredrik Menkus Wegbratt.
– Ledningen på skolan har fallerat med att skicka varningssignaler, fyller utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L) i.

För att vända trenden så har man gjort förändringar i ledningen på skolan samt satt till resurser i lärarkåren.
– Mer personal kostar mer pengar. Men det måste till en ändring direkt, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Det kom som en chock
Anna Ericsson är stadens grundskolechef och hon blev lika förvånad som sin chef över betygen.
– Det kom som en chock. Det kan lag lova, säger hon och berättar var anledningarna till de sjunkande betygen ligger.
– Det är framför allt i ämnena matematik och svenska som andraspråk som eleverna inte fått tillräcklig undervisning och där betygen sjunkit mycket. Problemen förmedlades till ledningen på skolan men de rapporterade inte vidare till oss. Hade vi fått signaler tidigare så hade vi satt till resurser direkt.

Att de dåliga betygen har någon koppling till att ett stort antal elever slutade på Västervång för att börja på Engelska Skolan 2017 tror inte Anna Ericsson har någon betydelse.
– Vi har inte sett några sådana kopplingar, säger hon.

Mer resurser sätts nu till för att så fort som möjligt bättra på siffrorna.
–  För svenska som andraspråk har vi nu en bra plan och dessutom har vi satt till extra resurser för att lyfta matematiken. Dessutom har vi gjort förändringar i ledningen som innebär att såväl vi som våra lärare känner både trygghet och framtidstro.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser