Nu rivs jubileumsscenen

Nu rivs jubileumsscenen i Teaterparken.
Nu rivs jubileumsscenen i Teaterparken.

Såväl Hasse Andersson som Svenska Akademin har fyllt Teaterparken när de uppträtt där. Nu ska jubileumsscenen som artisterna stod på rivas och parken rustas upp.

Jubileumsscenen i Teaterparken stod klar till stadens 600-årsdag, den 20 mars 2013. Kungen var på plats och höll jubileumstal. Stadens akademiledamot Jesper Svenbro läste en jubileumsdikt. Jubileumskören sjöng ”Jubileumsvisan” av Richard Malmsten och det jublades bland skolbarn och publik.

Idén om att bygga en utomhusscen i Teaterparken, alldeles i anslutning till teatern, kom från nyligen bortgångne Olle Larsson, som då var ansvarig för Landskronas 600-årsjubileum. Det avsattes cirka 2 miljoner kronor åt bygget som var det enda mer bestående verk som uppfördes i samband med 600-årsjubileet.

Nu har scenen gjort sitt och rivningen har påbörjats. Anledningarna till rivningen uppges vara flera, bland annat har teknikutvecklingen gjort att det blivit dyrt att rigga scenen. Den har dessutom inte varit så flitigt använd under de senaste åren.
– På senare tid har också råttor börjat hålla till under scenen. Därför river vi nu scenen för att skapa en mer trivsam miljö och i förlängningen kunna locka fler personer till parken, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona.

Projektet med en ombyggnation av Teaterparken har två syften.
– Dels att skapa en attraktivare park med ett innehåll som lockar till fler besök och ökad trygghet men också att skapa översvämningsytor för rening och kontrollerad hantering av dagvatten samt tillföra en flora som innebär ett betydligt bidrag till pollinerare.

När det gäller utformning av parken planerar Tora Broberg och hennes kollegor olika sorters platser, eller rum, som attraherar olika åldersgrupper och lockar till besök vid flera olika tillfällen.
–  Det innebär bland annat mer lekmöjligheter för barn, ytor att hänga på för unga, en bra plats för evenemang, platser för att njuta av blomsterprakt, fler sittytor och bra promenadstråk. Viktigt är också bättre belysning, för ökad känsla av trygghet, och tydligare entréer som välkomnar in i parken, säger hon.

Frågan är då vad som kommer att ske med den ett ton tunga tronen som Fuad Zherka, byggde på varvet och skänkte till kommunen i samband med nationaldagsfirandet 2013. En stor tron formad som Sverige med 600 skrivit i Norrland och med en krona på toppen.
– Det vet vi inte ännu. Därför placeras den på stadens förrådet tills ett beslut är taget, säger Tora Broberg.

Muren som omgärdat scenen kommer att vara kvar och lär i framtiden utgöra en stilig yttre gräns för en framtida uteservering. Frågan är om det är tänkt så.
– Den frågan kan Matscenen svara bättre på, säger Tora Broberg.

Landskrona Direkt har under måndagseftermiddagen sökt företrädare för Matscenen.

Hasse Andersson var het sommaren 2015 efter melodifestivalframgångarna med Guld och Gröna Skogar. Teaterparken var fylld till sista kvadratmeter och den då två år gamla scenen mötte sin största publik.
Den dåvarande kommunfullmäktige ordförande Lennart Söderberg provsitter kungatronen på jubileumsscenen under övervakande av Fuad Zherka som byggde stolen och jubileumsgeneral  Olle Larsson.
Kung Carl XVI Gustaf höll sitt jubileumstal till Landskrona stad från scenen som nu rivs.

Till arkivet