Annons

Samlat grepp kring långtidscovid

Region Skåne tänker ta ett samlat grepp om hur eftervården för patienter med långtidscovid ska bedrivas.

Patienter med komplikationer efter svår covid-19 – oavsett om de legat på sjukhus eller inte – ska få bättre hjälp efter den akuta fasen. Region Skåne arbetar just nu med att samla och utveckla kunskapen om långtidscovid.

Annons
 

– Vi har haft ett otroligt lärande och en jättebra kunskapsutveckling när det gäller att hantera covid-19 på sjukhusen, framför allt i akutfasen. Våra sjukhus har nu byggt upp mottagningar för att rehabilitera patienter. Psykiatrin har ett självhjälpsprogram, eftersom många sjuka är väldigt oroliga. Vi har ungefär 200 patienter som har gått in i programmet, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Arbetet med att samla och utveckla kunskapen om långtidscovid handlar bland annat om att ta fram riktlinjer för hur skånska patienter, som drabbats av komplikationer efter covid-19, ska tas hand om på bästa sätt. Fokus är att samla olika professioner i en tvärprofessionell bedömning och att få ihop hela vårdkedjan.

Redan idag finns hjälp att få inom primärvården, psykiatrin och rehab. Men det saknas fortfarande kunskap om vilken behandling dessa patienter är mest betjänta av.
– Första steget är en kartläggning av besvären. Först därefter kan man försöka hitta lämplig behandling, där rehabilitering är en del, säger Malin Inghammar, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser