Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

Smittspårning främst bland de unga

Hur smittas det unga i Landskrona och Skåne? Det arbetar cirka 80 smittspårare inom Region Skåne med.

Region Skåne har sett en tydlig nedgång av antalet smittade skåningar de senaste veckorna. Men smittspårningsarbetet fortsätter med samma kraft. Just nu lägger smittspårarna extra fokus på att ringa upp skol- och gymnasieungdomar.

Annons
 

I Region Skåne uppmanas alla, som testat positivt för covid-19 i självtest, att fylla i ett digitalt frågeformulär via 1177.se. Beroende på vilka svar som ges bedömer smittspårarna om de ska ringa upp personen eller inte.

Om man svarar att man besökt vård-och omsorgsverksamhet och vistats i större sociala sammanhang eller om man inte förstått informationen och kan bekräfta att man meddelat sina kontakter – då ringer smittspårarna upp och har ett samtal. Enligt samma rutin ringer smittspårarna upp de som inte fyller i formuläret alls.

– Just nu har vi ett extra fokus på skolbarn och ungdomar upp till gymnasieålder. Dessa ringer vi upp och gör ett aktivt smittspårningssamtal med. Syftet är att vi tidigt vill identifiera en eventuell smittspridning eller risk för smittspridning inom skolans verksamhet, säger Caroline Schön, tf verksamhetschef för central smittspårningsenhet covid-19.

– I den bästa av världar skulle vi ringa upp alla som testat positivt för covid-19, men utifrån hur många nya smittade som identifieras per dag finns inte möjligheten till detta, säger Caroline Schön.

Just nu har Region Skåne cirka 80 medarbetare som arbetar med smittspårning. Fem svarar i den telefon dit personer som har frågor kring sin smittspårning kan ringa. Till enheterna är också knutna läkare som ombesörjer läkarintyg för smittbärarpenning till hushållskontakter.

– Vi har ingen kännedom om huruvida personen bär på det muterade viruset eller inte, bara att positiv covid-19 bekräftats. Smittspårningen påverkas heller inte av detta, det är samma information och förhållningsregler oavsett, säger Caroline Schön.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser