Skyddstillsyn för väpnat rån och rånförsök

Den 23 oktober och den 7 november förra året utsattes OK Q8 på Föreningsgatan för rån respektive rånförsök. Den snart 22-årige gärningsmannen har nu fått sin dom. Han döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för rån, rånförsök samt olaga hot. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse på ett år och fyra månader ha dömts ut. Han ska även betala ett flertal skadestånd på sammanlagt 42 074 kronor plus ränta.

Den brottslighet som rånaren har gjort sig skyldig till har enligt tingsrättens bedömning ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och fyra månader. I målet har dock framkommit att gärningsmannen har ett narkotikamissbruk och att missbruket i väsentlig grad har bidragit till att brotten har begåtts. Den behandlingsplan som frivården har föreslagit och som den dömde har samtyckt till framstår, enligt tingsrätten, som lämplig.

Till arkivet