Annons

 Regionen pausar viss personalvaccinering

Brist på vaccin tvingar nu Region Skåne pausa vaccineringen av en del personalgrupper.

Region Skåne pausar vaccineringen av prioriterad personal, som inte ingår i fas 1, på grund av vaccinbrist. Fokus ligger på att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det vill säga vaccinera de allra sköraste och kommunernas äldreomsorgspersonal.

Annons
 

– Det är ytterst beklagligt, men i den situation vi befinner oss måste vi prioritera de sköraste först, säger regiondirektör Alf Jönsson.

De tidigare aviserade volymerna av vaccin har under senaste veckorna reducerats kraftigt. På grund av rådande vaccinbrist måste Region Skåne lägga ytterligare fokus på att säkerställa att Folkhälsomyndighetens prioritetsordning följs fullt ut. Huvudprincipen i prioriteringsordningen är att de med störst behov går först.

– Bristen på vaccin ger oss stora bekymmer. Sjukhusen måste nu prioritera kommunens personal. Så fort vaccintillgången tillåter kommer vi att återuppta vaccinering av prioriterad personal inom akutsjukvården med full kraft. Det är viktigt för att hindra smittspridningen – både hos medarbetare och våra patienter, säger Alf Jönsson.

Region Skåne valde att tidigt påbörja vaccinering av personal inom såväl akutmottagningar och akutvårdsavdelningar som intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet samt viss verksamhet inom primärvården. Det är denna vaccinering som nu pausas. Alla som fått en första spruta kommer att få den andra. Däremot pausas nya vaccinationer.

Kraftigt minskade leveranser
Pfizer har minskat sina leveranser med 25 procent i fyra veckor. Även Moderna har minskat kommande leverans med 25 procent och dessutom skjutit fram leveransen. Astra Zeneca har minskat sin prognos mest och aviserar en minskning av sin leverans med cirka 80 procent.

Sedan första sticket i slutet av december har Region Skåne använt 45 000 vaccindoser. Inget vaccin sparas och det finns en genomtänkt plan för alla överblivna doser.

Så prioriteras vaccineringen i Skåne:
Personer som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst med behov av omvårdnad.
Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära ovanstående personer.
Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst med behov av omvårdnad.
Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården.

Färre smittade och covidsjuka
Idag rapporterar Region Skåne 1 383 avlidna med covid-19. Det är 100 fler avlidna än vid senaste uppdateringen den 27 januari. Det betyder inte att så många personer avlidit på mindre än en vecka, utan att det är sifforna som släpar efter. Avlidna registreras nämligen upp till tre veckor bakåt.

Samtidigt fortsätter antalet smittade och inlagda på sjukhus att minska. Sjudagarssnittet för covidsjuka ligger idag på 582 personer. Senast Skåne låg på den nivån var den 21 november.

Totalt antal personer som ligger på sjukhus med covid-19 är idag 317. Senast Skåne hade motsvarande antal inlagda var den 13 december.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser