Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

1,5 % har vaccinerats

Landskrona stads kommunikationsavdelning har tagit fram ett informationspaket som vänder sig till personalen inom omsorgsförvaltningen. I detta finns bland annat anslag till fikarum och personalrum om vikten av att vaccinera, skrivna på såväl svenska, engelska och arabiska. Det har även tagits fram ett bildspel som cheferna kan ha som underlag vid information till personalen. Bilden ovan är från detta.

Region Skåne har använt 45 000 vaccindoser mot covid-19 sedan första sticket för en månad sedan. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 1,49 procent av Landskronaborna fått sin första dos. Genomsnittet i Skåne ligger på 1,96 procent.
– Vi fortsätter att informera våra anställda om varför det är viktigt att vaccinera sig, skriver Landskrona stads kommunikationsavdelning i ett pressmeddelande på fredagen.

Annons
 

Nu står hundratals medarbetare på vårdcentraler och sjukhus redo att vaccinera ännu fler så fort leveranserna rullar på för fullt igen.
– Den absolut största utmaningen just nu är att vi har alldeles för lite vaccin i förhållande till vår kapacitet och till de förväntningar som finns. Det gör att vi inte kan vaccinera i den takt vi önskar, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinationssamordnare i Region Skåne.

Tillsammans med Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare, leder Maria Landgren arbetet med att erbjuda skåningarna en trygg och säker vaccinering mot covid-19 så fort som möjligt.
– Astra Zenecas vaccin ska förhoppningsvis bli godkänt idag. Det är därifrån de stora volymerna kommer till Sverige. Leveranserna har skrivits ned till 75 procent, men det är ändå många doser. Förhoppningsvis kommer det vaccinet till Sverige i mitten av februari. Sen får vi också mer vaccin från Pfizer, förhoppningsvis i mars, säger Maria Landgren.

Alla doser används
Region Skåne sparar inget vaccin. När vårdcentralerna och sjukhusens vaccinationsmottagningar får sina leveranser är de startklara direkt.
– Alla som vaccinerar ska ha en plan B för hur doser som blir över ska användas, till exempel om någon som ska vaccineras blir sjuk och inte kan få sin spruta just då. Man ska ha tänkt igenom innan om vi får doser över, vem ska vi ge dem till? Och planen ska vara i enlighet med prioriteringsordningen, säger Maria Landgren.

Utbyggd kapacitet
När de större leveranserna av vaccin väl kommer, är hela Region Skåne redo att utöka sin kapacitet att vaccinera nästa prioriteringsgrupp snabbt och säkert.
– Vi använder vår befintliga vårdstruktur för att vaccinera. Vi har de 160 vårdcentralerna och 11 vaccinationsenheterna vid våra sjukhus. När vi väl har god tillgång till vaccin kan vi snabbt få upp en hög kapacitet.

Senare i vår då det blir dags för den breda allmänheten, det vill säga friska vuxna mellan 18 och 70, kommer Region Skåne att ha tecknat avtal med externa vaccinatörer.

Läget i Skåne
Smittspridningen i Skåne fortsätter att ligga på en lägre nivå jämfört med hur det såg ut när den var som störst. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 740. Under den gångna veckan har siffran sjunkit till 624 fall per dag. Även antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har sjunkit. Den 28 januari vårdades 297 personer på vårdavdelning och 56 på intensivvårdsavdelning i Skåne. Läget är fortfarande allvarligt och myndigheterna understryker vikten av att fortsätta följa riktlinjer och rekommendationer.

205 nya fall i Landskrona förra veckan
Landskrona är fortsatt en av Skånes kommuner med störst smittspridning men i likhet med övriga Skåne minskar antalet fall. Vecka 2 rapporterades totalt 298 fall (625 fall/100 000 invånare), vecka 3 har antalet sjunkit till 205 fall (442 fall/100 000 invånare). Andelen positiva självtester ligger nu på 20 procent jämfört med 23 procent förra veckan och 38 procent när det var som högst.

Ett äldreboende hårt drabbat
Läget är fortsatt ansträngt på stadens särskilda boenden. Inom hemvården har situationen stabiliserats och merparten av personalen är åter i tjänst. Under fredagen rapporteras 13 patienter och åtta medarbetare ha en pågående covid-19 infektion. Av de smittade patienterna återfinns elva på särskilt boende.

När veckan är slut har patienter och personal på samtliga särskilda boende fått möjlighet att få sin första vaccinationsdos. Vaccinering av personal inom hemvården påbörjades i veckan liksom vaccinering av hemsjukvårdspatienter inklusive deras hushållsnära kontakter. Vaccinationer av de sistnämnda sker på vårdcentralerna. För den som inte kan ta sig till vårdcentralen erbjuds hembesök.
– Vi vaccinerar sju dagar i veckan för att hålla planen att samtliga boende på våra särskilda boende ska ha fått sin andra dos kring mitten av februari. Under förutsättning att doserna levereras enligt plan, betyder det att de har ett fullgott skydd runt månadsskiftet februari/mars, rapporteras det från omsorgsförvaltningen.

Åk 9 tillbaka i skolan
Den successiva återgången för högstadiet och gymnasiet påbörjades i veckan och har hittills gått bra. Eleverna i årskurs nio är helt tillbaka på sina skolor. Eleverna i årskurs sju och åtta kommer från och med nästa vecka att återgå till närundervisning enligt ett roterande schema. På Öresundsgymnasiet gick årskurs tre tillbaka till närundervisning i onsdags. I enlighet med myndigheternas rekommendationer kommer årskurs ett och två att återgå successivt. Elever på introduktionsprogrammet samt elever som bedöms ha svårt att tillgodogöra sig fjärrundervisning fortsätter att komma till skolan.

Utbildningsförvaltningen upplever att det finns en oro inför återgången bland vårdnadshavare och elever. Många hör av sig med funderingar. Frågor bemöts både individuellt och via allmänna informationsutskick.

I övrigt är frånvaron något förhöjd men stabil. Smittspridningen får anses vara låg med enstaka konstaterade fall i verksamheterna. Lärare ges numera möjlighet att arbeta hemifrån de tider de inte undervisar fysiskt på skolan.

Jobbar hemma fram till efter midsommar
Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att de har ungefär samma antal medarbetare som är hemma på grund av covid-19 eller i karantän på grund av hushållssmitta som förra veckan.
I enlighet med förra veckans nationella rekommendationer har teknik- och fritidsförvaltningen öppnat upp för träningsmöjligheter för barn och unga födda 2005 eller senare, utomhus och inomhus. Karlslundsbadet och ishallen är tillsvidare stängda för allmänheten. Biblioteket har öppnat för avhämtning av förbeställt material, övriga kulturinstitutioner håller fortsatt stängt.

Rekommendationen om hemarbete för de medarbetare som har möjlighet, förlängdes i veckan och gäller till och med 30 juni 2021.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser