Annons

Besparingar på skolmaten

Få saker engagerar mer än skolmaten. Nu återstår och se vad reaktionerna blir när serviceavdelningen är inne och trampar rundor på denna mark.

Redan ifjol skrev vi om att stadens måltidsleveranser ska effektiviseras med hela 8 miljoner kronor. När budgeten för 2020 antogs i fullmäktige pratades det om att det under 2021 och 2022 skulle behövas göras effektiviseringar för runt 100 miljoner kronor inom kommunens olika förvaltningar. En stor besparing skulle inhämtas på matleveranserna till skola och äldreboende. Nu börjar molnen skingras och det blir allt tydligare hur den nya serviceavdelningen i Landskrona stad tänker angripa besparingarna. I ett första skedde ska fyra tillagningskök omvandlas till mottagningskök, samtidigt ska berörd kökspersonals tjänster ses över och så kallade kombitjänster införas. Därtill ska kökspersonal också anlitas till att städa på skolorna.

Annons
 

Stora förändringar sker inom det som tidigare kallades kostverksamheten inom Landskrona stad.
I höstas gjordes vad som så vackert heter “överenskommelser om avslut av tjänst” med såväl kostchef, en enhetschef samt en måltidsutvecklare. Då talades det om arbetsbrist och drygt en miljon kronor betalades ut i avgångsvederlag.
– Det har inte uppstått någon övertalighet, beträffande de tre befattningarna har överenskommelser skett mellan berörda arbetstagare samt arbetsgivaren i form av avslut av anställning, säger Johan Thernström, stab- och utvecklingschef samt tillförordnad servicechef vid teknik-och fritidsförvaltningen.

Måltidsservice är den del av serviceavdelningen som dagligen tillagar och serverar maten till samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen. En del av de förändringar som nu aviseras berör mellanmål och frukost som serveras till barn som går på fritids.
– Detta ska nu göras av fritidspersonalen själv. Hur de nu ska hinna med det, säger en person med insyn i de förändringar som är på gång.

Johan Thernström menar att ett nytt pris tagits fram till utbildningsförvaltningen efter de nya förutsättningarna.
–  I det nya priset ingår till exempel inte tjänsten servering på vissa enheter gällande frukost och mellanmål. I dagsläget rör det sig om drygt 60 timmar om dagen och förväntas börja gälla från och med den 1 mars, säger han.

Frågan är då vem som ska utföra tjänsten.
– Vi har inte haft frågan uppe med vår förvaltning. Det ingår inte i förskolelärarnas eller i fritidspedagogernas arbetsuppgifter att tillaga frukost eller att bereda mellanmål, poängterar Rebecka Kainulainen, ordförande i Lärarförbundet i Landskrona som också förundras över varför detta kommer nu.
– Det fanns tidigare ett sparkrav på utbildningsförvaltningen på 23 miljoner kronor men det är ändrat och det finns inga besparingskrav utifrån lagd budget 2021, säger hon.

Maten ska köras ut till Häljarp
Den stora förändringen just nu är att Seminarieskolan blir stadens stora tillagningskök.
– De får ytterligare 1 300 lunchportioner att tillaga. Totalt lagar de då cirka 2 400 portioner dagligen, berättar Johan Thernströn. De nytillkomna portionerna tillagades främst på Sandåkerskolan men också på Sandvångens- och Vattentornets förskolor.

Samtidigt får Västervångskolan ytterligare 161 lunchportioner att tillaga då man i framtiden även ska göra mat till Rockadens förskola. Totalt lagar de då cirka 2 200 portioner dagligen.

– Syftet är att fördela ut portionerna så att arbetsfördelningen ser likvärdig ut på respektive tillagningskök, säger Johan Thernström.

Irritation i verksamheten
– Redan nu är transportbilarna överlastade. Hur är det med miljötänket? Detta är en tillbakagång till när maten stod på uppvärmning under lång tid i kantiner, menar en av de 24 anställda som nu berörs av förändringarna.

Frågan är naturligtvis hur konsekvensbeskrivningen ser ut.
– Vi befinner oss mitt uppe i förhandlingsprocessen och arbetet med risk- och konsekvensanalyser och kan därför inte svara mer i nuläget, säger Johan Thernström och upprepar att organisationsförändringen som man  tittar på avser att starta 1 mars 2021.

– Det finns ingen konsekvensbeskrivning, hävdar en tredje person. 

Vi vänder på frågan och undrar vilka fördelarna respektive nackdelarna servicechefen ser med förändringen.
– I arbetet med risk- och konsekvensanalyser har det till exempel lyfts fram en risk med en ökad arbetsbelastning på Seminarieskolan och Västervångskolan. Detta har vi hanterat med att öka upp bemanningen med att lägga till fler timmar utefter det ökade behovet.

– Vidare ser vi fördelar som att vi likriktar vår produktion i större utsträckning och samlar vår kompetens i köken genom att ha färre tillagningskök. Det kommer också bli lättare för oss framöver att ställa om inför framtiden och eventuella förändringar. Målet är att leverera bättre välfärd utan att öka kostnaderna, svarar han.

Trots att det inte finns någon färdig konsekvensanalys,  är det dock klart med kronor och ören i besparingar.
– I det nya överenskomna priset för 2021 är det en minskning på 8 miljoner kronor. Utbildningsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen samverkar för att ställa om kostnadsbild, distribution och tillagning av våra måltider. Vi arbetar för ett mer effektivt och hållbart sätt att producera och leverera mat i framtiden, säger Johan Thernström.

Hygienen och livsmedelslagen
Hur går tankarna när personalen först ska utföra städtjänster och sedan servera eller tillaga mat?
– Vi vill att personalen ska få behålla sin nuvarande tjänstegrad och att vi som arbetsgivare får bibehålla deras kompetens. Lösningen som vi ser det är att införa kombitjänster. Kombitjänster förekommer redan på en del av våra objekt och vi ser att det fungerar väl där.

– Städning och matlagning kommer inte att ske samtidigt utan väl avskilt i tid, det vill säga att personal kommer till exempel städa efter att köksbestyren är klara.

Kan det rent av bli tal uppsägningar?
– Målsättningen från teknik- och fritidsförvaltningen är att samtlig berörd personal ska få bibehållen tjänstgöringsgrad, men då förhandlingar är pågående är detta en fråga vi inte kan svara på mer i nuläget, svarar Johan Thernström.

I ett brev till berörd personal skriver servicechefen.
” Bakgrunden till detta är ett så kallat Business-case (BC förkortat) som handlar om att  utbildningsförvaltningen önskar mindre måltidsservice i samband med mellanmål och frukost. Detta medför en minskad intäkt för Serviceavdelningen”.

Landskrona Direkt begärde i måndags ut den aktuella handlingen tillsammans med konsekvensbeskrivningen. Några sådana har ej synts till.

Läs mer:

 

För en handfull år sedan var det smakerna på skolbespisningen som stod i centrum. Då skulle personalen se  till att det bakades nya bullar och bjöds på nya fräscha smaker i stadens skolrestauranger.

En kommentar till "Besparingar på skolmaten"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Det jäser bland bespisningspersonalen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser