Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

Landskrona fortsatt Skånes största smittspridare

Landskrona Museum liksom många andra kulturutövare får finna sig att hålla stängt tills smittläget minskar ytterligare.

Smittspridningen i Skåne liksom i Landskrona pekar på en försiktig nedgång. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 1340 i länet. Under den gångna veckan har siffran sjunkit till cirka 738 fall per dag. Även antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har sjunkit. Den 21 januari vårdades 374 personer på vårdavdelning och 59 på intensivvårdsavdelning i Skåne. Även om läget har förbättrats något de senaste veckorna betonar både Folkhälsomyndigheten och Region Skåne att situationen är fortsatt allvarlig. I vilken utsträckning vi förmår följa regler och rekommendationer kommer att avgöra de närmaste veckornas utveckling. Landskrona är fortsatt en av Skånes kommuner med störst smittspridning men i likhet med övriga Skåne minskar antalet fall försiktigt. Vecka 1 rapporterades totalt 464 fall (1006 fall/100 000 invånare), vecka 2 har antalet sjunkit till 298 fall (652 fall/100 000 invånare).

Annons
 

Vid dagens förvaltningsgenomgång i Landskrona stad noterades det att i likhet med de senaste veckorna är läget fortsatt ansträngt, men hanterbart inom omsorgsförvaltningen. I slutet av veckan rapporteras 14 patienter och 13 medarbetare ha en pågående covid-19 infektion. Av de smittade patienterna återfinns ett tiotal på särskilt boende. Inom hemvården är det endast 2 patienter och 2 personal som har bekräftad covid 19-infektion. Det är det lägsta antalet smittade inom hemvården sedan april 2020, rapporteras det från omsorgsförvaltningen.

Vaccinationerna av brukare påbörjades under vecka 2 och alla brukare på särskilda boenden har fått den första vaccindosen under innevarande vecka. Vaccinationen av personal på särskilda boenden är också påbörjad.

I nästa vecka (vecka 4) fortsätter vaccinering av vårdpersonal som arbetar med de mest sköra på särskilda boenden, sedan fortsätter personalvaccinering i takt med att förvaltningen får tilldelning av mer vaccin. Omsorgsförvaltningen står redo att skala upp vaccineringen.

Årskurs 9 tillbaka i skolan
I veckan meddelade Smittskydd Skåne att högstadieskolor successivt kan återgå till närundervisning. Från och med måndag 25 januari kommer alla elever i årskurs nio att helt vara tillbaka på sina skolor i Landskrona. Elever i årskurs sju och åtta kommer delvis att ha närundervisning och delvis fjärrundervisning. Även eleverna på Öresundsgymnasiet övergår från och med vecka 4 successivt till kombinerad närundervisning och fjärrundervisning i enlighet med de nationella och regionala rekommendationerna. Mer detaljerad information får personal, elever och vårdnadshavare från rektor för respektive skola.

Både grundskolor och Öresundsgymnasiet följer fortsatt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska risken för smittspridning i skolan, som att se till att elever och personal har möjlighet att hålla god handhygien, öka avståndet mellan sittplatser i klassrum och personalrum och städa skolans lokaler minst en gång om dagen.

Unga får börja träna igen
Teknik- och fritidsförvaltningen kommer under nästa vecka (vecka 4) att öppna upp träningsmöjligheter för barn och unga födda 2005 eller senare. Beslutet baseras på de regionala och nationella rekommendationer som presenterades igår och avser aktiviteter både inomhus och utomhus. För de som är födda 2004 eller tidigare hålls anläggningarna fortsatt stängda.

Kulturen fortsatt stängd
Biblioteket erbjuder från och med måndag 25 januari avhämtning av förbeställt material. Utlämningen sker under begränsade öppettider och med ett maxantal personer som kan hämta ut samtidigt. I övrigt är merparten av kulturförvaltningens verksamheter (exempelvis Landskrona museum och konsthallen) stängda.

Aktivitetshuset LAB för barn i årskurs 4 till 6 i Karlslundsområdet öppnar från och med den 1 februari med anpassad verksamhet.
I övrigt noteras att stadens kommunikationsavdelningen tagit fram ett informationsmaterial om vaccination riktat till omsorgspersonal.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser