Blodgivare behövs i pandemin

Färre nya blodgivare och gamla blodgivare som ger blod i samma utsträckning. Det är en konsekvens av pandemin och gör efterfrågan på blod nu har ökat i Skåne.
Färre nya blodgivare och gamla blodgivare som ger blod i samma utsträckning. Det är en konsekvens av pandemin och gör efterfrågan på blod nu har ökat i Skåne.

Under förra året minskade antalet nya blodgivare i Skåne. 2020 var det 19 procent färre nya blodgivare som anmälde sitt intresse för att ge blod jämfört med 2019.

– Skåne har ett mål på att få 5 600 nya blodgivare varje år, eftersom ett jämt flöde av blod behövs. Blodgivare är livsviktiga. Det går aldrig att säga hur mycket blod som används per dag inom hälso- och sjukvården, säger Ingrid Johansson, blodgivarsamordnare för Blodcentralen Skåne.

Detta beror bland annat på att det har blivit svårare att rekrytera nya blodgivare under pandemin. De aktiviteter som Blodcentralen i Skåne brukar ha för att rekrytera har ställts in. Det gäller till exempel motionsloppet Blodomloppet, studentevent i Lund och olika samarbeten med motionsanläggningar.

Pandemin påverkar
Coronapandemin gör också att blodgivare ger blod i mindre utsträckning. När färre rör sig ute i samhället och fler jobbar mer hemma blir det inte lika naturligt att besöka blodgivningen.
– Hemarbete har gjort att vår mindre blodbuss, som har hållplatser på företag och högskolor, haft färre som gett blod.

Dessutom har den blodbuss bara kunnat ta emot hälften så många blodgivare som vanligt eftersom man måste ha större avstånd mellan besökarna.

Svårare att rekrytera nya blodgivare
Olika restriktioner gör också att blodgivare inte har kunnat ge blod i samma utsträckning. De som har varit sjuka måste vänta längre med att ge blod och riskgrupper, som 70-plussare, inte blivit kallade.
– Nya blodgivare är därför alltid välkomna. Men det är också viktigt är att friska blodgivare fortsätter att ge blod. Den som är blodgivare räddar liv och gör livsviktiga insatser. Blod behövs även i pandemitider, säger Ingrid Johansson.

Fakta blodgivning 

  • De flesta mellan 18 och 65 år som är friska och väger minst 50 kilo kan bli blodgivare.
  • Vid första besöket fyller du i en hälsodeklaration, blir intervjuad och tar olika prover. Vid varje besök visar du en svensk, giltig identitetshandling.
  • Sjukvården behöver blod även under pandemin. Rutiner finns på plats för att blodgivningen ska ske på ett säkert sätt. På GeBlod.nu finns information om blodgivning under pandemin.
Till arkivet