Annons

Covid-19 stoppar inte nödvändiga operationer

Trots högt covidtryck på den skånska sjukvården finns kapacitet att genomföra operationer som inte kan vänta, uppger man från Region Skåne.

Trots högt tryck på sjukvården har Region Skåne kapacitet att genomföra operationer som inte kan vänta. Ett systematiskt arbete har pågått under hela pandemin för att möta vårdbehovet på ett tryggt och säkert sätt.

Annons
 

Covidpandemin ställer stora krav på sjukvården i hela landet. Utmaningen har bland annat handlat om att snabbt ställa om befintlig vård till covidvård på ett systematiskt och säkert sätt. Utan att behöva skjuta fram fler operationer än nödvändigt.

Region Skåne har hittills kunnat genomföra operationer som inte kan vänta på samma sätt som före pandemin. Utan att rubba på medicinska prioriteringar. 2019 genomfördes nästan 200 000 operationer inom hela Region Skåne.

– Även om antalet utförda operationer har minskat totalt är det inte säkert att skillnaden motsvarar det vårdbehov som kvarstår. Så fort andra vågen börjar klinga av kommer arbetet med den undanträngda vården att intensifieras ytterligare, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Från mars till och med november 2020 minskade antalet operationer med cirka 7 procent, jämfört med samma period 2019. Störst påverkan kunde man se i april och maj. En stor undanträngning kvarstår än i dag och totalt handlar det om drygt 13 000 färre operationer om man bortser från viss eftersläpning.

Fortsatt maximal samordning
Region Skåne har följt effekterna av covid-19 på övrig sjukvård på ett strukturerat sätt sedan pandemin började. Arbetet med att komma i kapp med den vård som fått vänta fortsätter med samma kraft under 2021. Det sker bland annat genom ytterligare förbättrad regional planering, samordning och resursutnyttjande inklusive samarbete med externa aktörer och leverantörer.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande klarat av den kirurgi som inte kan vänta utan att rubba på medicinska prioriteringar, på samma sätt som vi gjorde före pandemin, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser