Fyra yrkeshögskoleutbildningar startar i höst

Utvecklingsledare Charlotte, utbildare Cecilia, utbildningsledare Else och utbildningsledare Lotta firar beskedet från YH-myndigheten. Foto: Vuxenutbildningen.
Utvecklingsledare Charlotte, utbildare Cecilia, utbildningsledare Else och utbildningsledare Lotta firar beskedet från YH-myndigheten.
Foto: Vuxenutbildningen.

Myndigheten för Yrkeshögskolan offentliggjorde idag vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta 2021. Landskrona ansökte om att få starta Stödpedagogutbildningen och Hälso- och vårdadministratörutbildningen och fick dessa beviljade.  Beskedet innebär att kommunens alla fyra yrkeshögskoleutbildningar kan starta i augusti.

Det var med glädje utbildningsledarna till Stödpedagog och Hälso- och vårdadministratör tog emot beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan att de får starta utbildningarna i ytterligare tre år.

– Medarbetarna på vår Yrkeshögskola har lagt ner mycket tid och stort engagemang i våra ansökningar. Detta har gett resultat och våra beviljade utbildningar är viktiga för Landskrona stads utveckling. Beskedet innebär att vi behåller en viktig del av utbildningsmöjligheterna i staden, säger Veronica Vasic, rektor för vuxenutbildningen i Landskrona.

Ansökan öppnar 1 februari
År 2020 blev utbildningarna Eventkoordinator och Hud- och spaterapeut beviljade starter. Det innebär att alla fyra yrkeshögskoleutbildningarna som funnits ett tag i Landskrona får starta till hösten 2021. Möjligheten att ansöka till utbildningarna öppnar den 1 februari.

Yrkeshögskolans utbildningar blir beviljade ett visst antal starter, därefter måste man göra en ny ansökan hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna till YH-myndigheten har 484 beviljats. 
– Yrkeshögskoleutbildning beviljas utifrån arbetslivets kompetensbehov och det gör utbildningarna attraktiva för de sökande, säger Charlotte White, utvecklingsledare på Yrkeshögskolan Landskrona.

– Under våren kommer vi att ansöka om att få starta kortare yrkeshögskoleutbildningar, så förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda ännu fler utbildningar senare i år, berättar Charlotte White.

Fakta Yrkeshögskoleutbildningar: Yh-utbildningar är en eftergymnasial utbildningsform som leder till yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att sitta med i ledningsgrupp, vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Yrkeshögskolan i Landskrona ligger centralt på Järnvägsgatan.
Mer om Yrkeshögskolan Landskrona: www.landskrona.se/yrkeshogskola

Till arkivet