Annons
Torsdagen den 20:e januari
2.1°C 14m/s
Dagens namn: Fabian, Sebastian

Smittspridningen i Landskrona fortsatt hög

Målet är att alla på särskilda boenden ska ha fått sin första dos vaccin under nästa vecka.

Smittspridningen är fortsatt uppe på rekordnivåer i Landskrona och Skåne som helhet. Vid fredagens möte mellan kommunledning och förvaltningschefer poängterades vikten av att Landskrona stad som arbetsgivare informerar om varför det är viktigt att vaccinera sig och går ut med ett samlat budskap till medarbetare och allmänhet.

Annons
 

Läget i Skåne
Smittspridningen i Skåne har varit fortsatt hög under jul- och nyårshelgen. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 1 200. Under den gångna veckan har siffran ökat ytterligare till cirka 1 336 fall per dag. Den 14 januari vårdades 465 personer på vårdavdelning och 61 på intensivvårdsavdelning i Skåne vilket är något färre jämfört med föregående vecka. Folkhälsomyndigheten och Region Skåne menar att denna och kommande vecka blir avgörande för den fortsatta utvecklingen i samband med att människor återgår till sina arbetsplatser efter ledigheter.

Läget i Landskrona
Landskrona är fortsatt en av Skånes kommuner med störst smittspridning. Vecka 53 rapporterades totalt 417 fall (904 fall/100 000 invånare), vecka 1 har antalet ökat till 464 fall (1 006 fall/100 000 invånare).

Omsorgsförvaltningen
I likhet med de senaste veckorna är läget fortsatt ansträngt men hanterbart, rapporterar man från förvaltningen. Antalet brukare/patienter inom omsorgsförvaltningen med pågående smitta har sjunkit de senaste veckorna. I slutet av veckan rapporteras sju patienter och 17 medarbetare ha en pågående covid-19 infektion vilket är mer än en halvering jämfört med läget innan jul.

Vaccinationerna av brukare påbörjades i veckan, cirka 175 personer har nu fått sin första dos vilket är drygt hälften. Först ut var boende på Södra Långgatans och Suellsgatans äldreboende, Kassakroken och Rönngården. Det är Region Skåne som styr vaccinationsfördelningen. Målet är att alla brukare inom särskilda boenden ska ha fått sin första dos under nästa vecka samt att medarbetare också kan erbjudas vaccinationer inom kort.

Omsorgsförvaltningen har även inventerat antal hemsjukvårdspatienter inklusive deras så kallade hushållsnära kontakter som önskar bli vaccinerade. Denna grupp står näst i tur.

Utbildningsförvaltningen
Läget är fortsatt ansträngt på förskolorna men något bättre jämfört med hur det var under senare delen av hösten. Den vädjan som gick ut till vårdnadshavare till 15-timmars barn att hålla barnen hemma har återkallats och all verksamhet är igång fullt ut. På resterande enheter inom förvaltningen är frånvaron något förhöjd men hanterbar.

För elever på högstadiet inledes terminsstarten med fjärrundervisning. Övergången har gått över förväntan bra. Första skoldagen den 8 januari var en ”övergångsdag” där alla elever hämtade datorer och lektionsmaterial på skolorna.

Gymnasieskolan övergick redan innan jul till fjärrundervisning. Förändringen gäller till och med den 24 januari för både gymnasiet och högstadiet men kan komma att förlängas om smittspridningen är fortsatt hög.

Alla elever på högstadiet och gymnasieskolan har möjlighet att beställa och hämta skolmat på sin skola. I nästa vecka fattar utbildningsförvaltningen nytt beslut om eventuell förlängning av distansundervisningen. Beslutet tas i samråd med Smittskydd Skåne.

Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att de liksom tidigare har en eller flera medarbetare som är hemma på grund av covid-19 eller i karantän på grund av hushållssmitta. De verksamheter som kan arbetar hemifrån och sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

Idrottsplatser, träningsanläggningar, Karlslundsbadet samt kulturinstitutioner och biblioteket håller stängt till och med 24 januari. Planen är att successivt och försiktigt öppna upp verksamheterna så snart läget förbättras.

Ungdomar skapar Corona-kit
Lagernivån på skyddsutrustning är fortsatt stabil och beräknas räcka upp till sex månader även vid hög åtgång. För att kunna leva upp till den ökade efterfrågan har ungdomar timanställts och packar så kallade ”corona-kit” i de tomma lokalerna på Puls arena.

I samband med att den nya pandemilagen trädde i kraft den 10 januari med nya restriktioner har information gått ut till privata gym och idrottsanläggningar samt till handeln. Informationen gäller främst riktlinjer för att minimera trängsel. Kommunikation gällande vikten av att vaccinera sig kommer att gå ut under nästa vecka.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser