Annons

Lokal lägesrapport covid-19

Hämtning och lämning av provtagningskit kan göras vid IP:s parkeringsplats. Notera att du ska boka tid via 1177.se

Om några veckor går Region Skåne in i nästa vaccinationsfas. Personal som arbetar inom akutsjukvård blir först ut att erbjudas covidvaccin. Parallellt fortsätter vaccineringen av äldre och personal vid särskilda boenden, enligt plan.

Annons
 

Region Skåne fortsätter planeringen av nästa steg av covidvaccineringen där vårdpersonal ingår. I takt med att Region Skåne får mer vaccin kommer man inom 2-3 veckor att komma igång med personalvaccination.

Detta gäller både kommunal vård- och omsorgspersonal samt medarbetare inom akutsjukvården. Hit räknas bland annat akutmottagningar och akutvårdsavdelningar som intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet och viss verksamhet inom primärvården.
– Just nu pågår ett intensivt arbete med att sätta upp vaccinationsenheter i anslutning till våra sjukhus för att kunna vaccinera dessa grupper. Samtidigt fortsätter vaccinering av äldre på särskilda boenden och av personer som har vård- och omsorgsinsatser i hemmet, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinationsansvarig i Region Skåne.

500 doser till Landskrona nästa vecka
Omsorgsförvaltningen i Landskrona har tagit fram en vaccinationsplan för boende på särskilda boenden inklusive personal. Vaccinationsstart sker på måndag och i första fasen har Landskrona tilldelats ca 500 doser.

Smittspridningen i Landskrona är fortsatt mycket högt sett till landet som helhet. I förra veckan rapporterades 403 ny fall av covidsmittade.

För närvarande finns det smitta på två av nio särskilda boenden i kommunen. Inom hemvården har antalet smittade brukare halverats, rapporterar man från omsorgsförvaltningen.

På 1177.se kan man läsa mer om hur och när olika grupper erbjuds vaccinet. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Tveka inte att söka vård
Situationen är ansträngd inom alla delar av Region Skånes sjukvårdsverksamhet. Det gäller även intensivvården för barn i Lund och Malmö, men det finns kapacitet att ta hand om alla barn som behöver vård.
– Vi har många patienter men läget är under kontroll. De flesta barn som vårdas hos oss har genomgått olika operationer, exempelvis hjärtoperationer. Vi har också ett par barn som vårdas på grund av post-inflammatoriskt syndrom som de drabbats av efter att ha haft covid-19, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgi och neonatalvård på Skånes universitetssjukhus.

Självtestning stängt i morgon
Det är fortsatt stort tryck till självtestning, i stort sett fullbokat idag. Men det finns fortfarande strötider runtom i Skåne. I morgon onsdag finns det inga tider, då det är helgdag. Det har skett en rejäl nedgång i antalet analyser de senaste två veckorna på grund av röda dagar, vilket påverkar antalet upptäckta fall.

Aktuella siffror
Antal nya fall per dag i Skåne, rullande 7-dagarsmedel: 1 360/dag
Totalt antal konstaterade covid-19-fall i Skåne: 74 303
Totalt antal konstaterade covid-19-fall i Landskrona: 2399

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser