Annons

Arbetslösheten ökar

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Landskrona.

Annons
 

Under november månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 12,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol  på plus 1,2 procentenheter.
Tendensen är densamma i hela Skåne. I stort sett samtliga kommuner i Skåne, förutom  Simrishamn visar på en ökad arbetslöshet.

Sett till antalet personer i Landskrona betyder det att 2 803 av 21 729 invånare i åldern 16 till 64 år i Landskrona kommun var inskrivna som arbetssökande. Det är 368 fler än i november i fjol.

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten stiger i Landskrona, rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy.

Landskrona hade sedan tidigare en högre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (12,9 procent i kommunen, jämfört med 10,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Malmö har den högsta (15,8 procent). För att Landskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 934 personer behöva sysselsättas.

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+3,3 procentenheter). I november var 14,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande, vilket motsvarar 318 personer.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser