Annons

Läget i Landskrona

På fredagen lång sundet spegelblankt. Dimma i kombination med en låg stark sol gjorde ljuset mycket skarpt.

Liksom övriga skånska kommuner har Landskrona en fortsatt hög smittspridning. Vecka 46 rapporterades totalt 153 fall (331 fall/100 000 invånare), vecka 47 har antalet ökat till 184 fall (399 fall/100 000 invånare), rapporterar Landskrona stad på fredagseftermiddagen.

Annons
 

Läget inom Landskrona stads verksamheter är fortsatt ansträngt och ser kortfattat ut enligt följande:

Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen har under den gångna veckan fortsatt lyckas hålla smittan borta från äldreboenden. Däremot är fyra personer med LSS-stöd/hemvård samt sex medarbetare konstaterade covid-19 positiva. Läget är fortsatt ansträngt och förvaltningen lägger mycket kraft på smittspårning för att förhindra att eventuell smitta sprids vidare.

Utbildningsförvaltningen
Läget är fortsatt ansträngt på ett par av stadens förskolor. Därför har förvaltningen gått ut med en vädjan till vårdnadshavare med ”15-timmarsbarn” på dessa förskolor om att hålla barnen hemma. Facken har bjudits in till information och dialog om hur förvaltningen tänker och agerar utifrån nuvarande situation.

Inom grundskola och gymnasiet/vuxenverksamhet är läget oförändrat. Något enstaka covid-19 fall bland medarbetare samt ett fåtal bland eleverna. Den totala personalfrånvaron inom förvaltningen har ökat något från 13 till 15 procent sedan förra veckan. Frånvaron bland eleverna är oförändrad.

Kulturförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen
Som vi berättade tidigare i veckan har förvaltningarna beslutat att tillfälligt stänga de flesta av stadens besöksmål och fritidsanläggningar. Bland annat stängs muséet, konsthallen, teatern och Landskrona Foto för besök. Även ishallen, Karlslundsbadet, Puls arena samt idrottshallar stängs för allmänheten. Fritidsanläggningarna är dock fortsatt öppna för föreningsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Biblioteket i Landskrona är fortsatt öppet, men begränsar sina öppettider och inför ett besöksantal på max 8 personer åt gången. Det innebär att allmänheten har tillgång till boklån, datorer och hjälp med utskrift och kopiering. Förändringarna har hittills inte väckt några större reaktioner bland allmänheten. Beslutet gäller till och med 13 december och förvaltningarna arbetar med att se över personalplaneringen under den aktuella perioden.

Övriga förvaltningar och bolag
Jämfört med föregående vecka rapporterar färre av de övriga förvaltningarna och bolagen att de har medarbetare som är hemma på grund av covid-19. Sjukfrånvaron ligger på sex procent och heltidsfrånvaron på cirka 13 procent bland stadens medarbetare vilket är en marginell ökning jämfört med förra veckan.

Övrigt
Under veckan som gått har utbildningsförvaltningen gjort ett utskick till samtliga vårdnadshavare med förtydligande kring hur förskola/skola arbetar och hur vårdnadshavare ska agera när barnet har symptom.

Staden har tillsammans med polisen träffat trossamfunden i syfte att klargöra hur ”8-regeln” påverkar deras verksamheter.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser